Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureantediluvià | antediluviana (DGEOL)
 geologia històrica
veureantediluvià (NOV)
 enginyeria
veurediluvi (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 hidrogeologia
veurediluvi (ATGC)
 geografia
veurediluvi de lava (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veurediluvià | diluviana (DGEOL)
 geologia històrica
 hidrogeologia
veurediluvià | diluviana (ATGC)
 geografia
veureDiluvial (DGEOL)
 geologia històrica
veureDiluvial1 (TTG)
 geologia
veurediluvial2 (TTG)
 geologia
Cerca diluvi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

antediluvià | antediluviana adj. obs.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Anterior al diluvi; que el precedeix.
en antediluvian
es antediluviano
fr antédiluvien

antediluvià adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 68 de la quarta sèrie.

diluvi m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
hidrogeologia
1. Inundació, generalment per l’acció d’una pluja desfeta.
2. Inundació, irrupció d’aigües, generalment per l’excés de pluja.
en deluge
es diluvio
fr déluge

diluvi m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Pluja molt abundant, que pot produir danys a l’agricultura i àdhuc als centres urbans.

diluvi de lava m.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Emissió enorme de lava, de milions de tones per hora, que s’estén ràpidament per damunt d’un vast territori.
en lava flood
es diluvio de lava, inundación de lava
fr déluge de lava

diluvià | diluviana adj.
Diccionari de geologia
geologia històrica
hidrogeologia
Relatiu o pertanyent a un diluvi o al diluvi bíblic, a una pluja molt abundant o a una gran inundació.
en diluvian
es diluviano
fr diluvien

diluvià | diluviana adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Relatiu o pertanyent al diluvi.
2. Dit dels terrenys formats per l’acció predominant de la pluja o de les aigües salvatges d’escorriment, abans d’entrar en les lleres dels torrents o dels rius.
3. Dit dels terrenys corresponents al Quaternari antic.

Diluvial m. obs.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Unitat que designava els terrenys de fàcies fluvials que descansen damunt el Terciari i sota els terrenys que se sedimenten actualment o Al·luvial, els quals, a causa de la seva àmplia extensió, eren atribuïts al diluvi universal bíblic. Terme creat per W. Buckland (1823), de valor històric.
Sin. compl.: Diluvium m.
en Diluvium
es Diluvial
fr Diluvium

Diluvial1 m.
Una taula dels temps geològics
geologia
Terme obsolet, creat per W. Buckland (1823) per a designar els terrenys de fàcies fluvials que descansen damunt el Terciari i sota els terrenys que se sedimenten actualment o Al·luvial, els quals, a causa de llur àmplia extensió, eren atribuïts al Diluvi Universal bíblic, al qual fa al·lusió el nom. Pertanyia al grup de terrenys que A. G. Werner anomenava Aufgeschwemmte-Gebirge. El terme, tot i haver estat força emprat, avui és totalment abandonat; i correspon al Pleistocè. A Alemanya, però, ha persistit la divisió, segons Buckmann, del Quaternari en Diluvium i Alluvium, que corresponen al Pleistocè i a l'Holocè, respectivament.
Sin. compl.: Diluvium m.
en Diluvium subst.
es Diluvial m.
fr Diluvium m.

diluvial2 adj. inv.
Una taula dels temps geològics
geologia
Relatiu o pertanyent al Diluvial1.