Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (32 registres)
veureacció coordinada (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veurebadinada (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecoordinada (GTG)
veurecoordinada adversativa (GTG)
veurecoordinada adversativa excloent (GTG)
veurecoordinada adversativa no excloent (GTG)
veurecoordinada copulativa (GTG)
veurecoordinada disjuntiva (GTG)
veuredinada (VOCFOR)
 llenya, carb√≥, residus i usos combustibles
veuredinadaire (VOCFOR)
 llenya, carb√≥, residus i usos combustibles
Cerca dinada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció coordinada c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en coordinated action subst.

badinada f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Fondària d’un líquid.
Ex.: En este toll hi ha vint pams de badinada (Alcalà de Xivert).
Sin.: fondària f.

coordinada f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu oració coordinada.
es coordinada f.

coordinada adversativa f.
Glossari de termes gramaticals
Oració coordinada en què s’estableix una relació de contrast entre dos elements.
Ex.: La decisió és legal però immoral
GEIEC: 22.2.4
Ant.: coordinada copulativa, coordinada disjuntiva
Sin.: adversativa
es coordinada adversativa f., adversativa f.

coordinada adversativa excloent f.
Glossari de termes gramaticals
Oració adversativa en què el segon element és incompatible amb el primer.
Ex.: No vindrà a les set sinó a les vuit
GEIEC: 22.2.4b
Ant.: coordinada adversativa no excloent
es coordinada adversativa excluyente f., adversativa excluyente f.

coordinada adversativa no excloent f.
Glossari de termes gramaticals
Oració adversativa en què el segon element indica una oposició parcial o una restricció sobre el primer, però no són incompatibles.
Ex.: Menja molt però no s’engreixa
GEIEC: 22.2.4a
Ant.: coordinada adversativa excloent
es coordinada adversativa no excluyente f., adversativa no excluyente f.

coordinada copulativa f.
Glossari de termes gramaticals
Oració coordinada en què s’estableix una relació additiva entre dos o més elements.
Ex.: La verdura i la carn han pujat molt de preu
No hauran de revisar
ni les rodes ni la suspensió ni els llums
GEIEC: 22.2.2
Ant.: coordinada adversativa, coordinada disjuntiva
Sin.: copulativa2
es coordinada copulativa f., copulativa f.

coordinada disjuntiva f.
Glossari de termes gramaticals
Oració coordinada en què s’estableix una relació d’alternativa obligatòria (disjuntiva exclusiva) o no obligatòria (disjuntiva inclusiva) entre dos o més elements.
Ex.: El sucre, el voleu blanc o morè?
Voleu
cafè o licors o alguna altra beguda?
GEIEC: 22.2.3
Ant.: coordinada adversativa, coordinada copulativa
Sin.: disjuntiva
es coordinada disyuntiva f., disyuntiva f.

dinada f.
Vocabulari forestal
llenya, carbó, residus i usos combustibles

dinadaire m. i f.
Vocabulari forestal
llenya, carbó, residus i usos combustibles