Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurebanc dipositari (FONECO)
 economia
veuredipositar (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veuredipositar (AQQ)
 quĂ­mica
veuredipositar1 (DJC)
 dret
veuredipositar2 (DJC)
 dret civil
veuredipositar3 (DJC)
 dret
veuredipositari | dipositĂ ria (DJC)
 dret civil
veuredipositar-se (AQQ)
 quĂ­mica
Cerca dipositar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

banc dipositari c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en depository bank subst.

dipositar v. tr.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
1. Un fluid, deixar caure o abandonar sobre terra o al fons d’una conca les partícules sòlides que transporta o té en suspensió.
2. Un fluid qualsevol, acumular una substància per transport, per via química, bioquímica, per evaporació o per qualsevol altre procés geològic o pedològic.
Sin.: deposar v. tr., enllotar v. tr., sedimentar v. tr.
en to deposit
es depositar
fr déposer, sédimenter

dipositar v. tr.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Un líquid, deixar caure al fons les parts sòlides que té en suspensió.
en to deposite v.

dipositar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Posar o guardar {alguna cosa} en un indret segur o en mans segures, durant un temps més o menys llarg.
Ex.: Preferien dipositar els documents en una caixa forta.
es depositar

dipositar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Constituir en dipòsit o concertar un contracte de dipòsit.
Ex.: Van dipositar els fons inicials de l’empresa al banc.
es depositar

dipositar3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Un jutge o jutgessa o un tribunal, dur {una persona} on pugui manifestar lliurement la seva voluntat a cobert de possibles pressions.
Ex.: La magistrada ha dipositat la testimoni en una sala a part.
es depositar

dipositari | dipositĂ ria m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
V.: dipòsit1 m.

dipositar-se v. pron.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Les parts sòlides que un líquid té en suspensió, caure al fons.
en to deposite v.