Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (38 registres)
veureanisotropia discontĂ­nua (DGEOL)
 cristal·lografia
veurecultiu discontinu (DEM)
 citologia
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
 microbiologia i patologia infecciosa
veurecultiu discontinu (DCA)
 biologia
veuredeformaciĂł discontĂ­nua (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurediscontinuĂŻtat (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurediscontinuĂŻtat (DCA)
 geologia
veurediscontinuĂŻtat (NOV)
 enginyeria
veurediscontinuïtat d’Oldham-Gutenberg (DGEOL)
 estructura de la terra
 geofĂ­sica
veurediscontinuĂŻtat de Conrad (DGEOL)
 estructura de la terra
 geofĂ­sica
veurediscontinuĂŻtat de Gutenberg (DGEOL)
 estructura de la terra
 geofĂ­sica
Cerca discontinu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anisotropia discontĂ­nua f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Anisotropia en què el paràmetre considerat no varia progressivament segons la direcció en què s’observa; per ex., el clivatge.
Ant.: anisotropia contĂ­nua f.
es anisotropĂ­a discontinua
fr anisotropie discontinue

cultiu discontinu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
microbiologia i patologia infecciosa
Cultiu que no és continu. Són d’aquest tipus els cultius convencionals de laboratori i la gran majoria dels cultius destinats a producció industrial.

cultiu discontinu m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Cultiu que no Ă©s continu.
en batch culture subst.
es cultivo discontinuo m.
fr fermentation discontinue f., culture en batch f.

deformaciĂł discontĂ­nua f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Deformació d’una roca que es tradueix per fractures, per la pèrdua de continuïtat.
Ant.: deformaciĂł contĂ­nua f.
es deformaciĂłn discontinua
fr déformation discontinue

discontinuĂŻtat f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Relació genètica entre dues unitats estratigràfiques representada per una superfície d’erosió, o de no deposició, que separa una successió d’estrats antiga d’una de més moderna, representa una ruptura en la sedimentació i alhora un hiat o llacuna estratigràfica, i que hom pot expressar sia en termes del registre paleontològic, sia en termes geomètrics.
Ant.: continuĂŻtat f.
Sin. compl.: discontinuĂŻtat estratigrĂ fica f.
en discontinuity, stratigraphic break
es discontinuidad
fr discontinuité

discontinuĂŻtat f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Superfície que separa les diferents parts concèntriques en què es considera dividida internament la Terra. Les principals discontinuïtats són la de Conrad, a 17 km de profunditat, que separa l’escorça superior de la inferior; la de Mohorovicic, a 32-38 km, que separa l’escorça del mantell; la de Gutenberg, a 2 900 km, que separa el mantell del nucli, i la de Lehmann, a 5 000-5 200 km, que separa el nucli extern del nucli intern.
en discontinuity subst.
es discontinuidad f.
fr discontinuité f.

discontinuĂŻtat f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 28 de la tercera sèrie.

discontinuïtat d’Oldham-Gutenberg f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
geofĂ­sica
DiscontinuĂŻtat de Gutenberg.
en Oldham-Gutenberg discontinuity
es discontinuidad de Oldham-Gutenberg
fr discontinuité d’Oldham-Gutenberg

discontinuĂŻtat de Conrad f. inus.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
geofĂ­sica
Discontinuïtat sísmica present a vegades a la part profunda de l’escorça continental, on la velocitat augmenta de 5,6-6,1 km/s a 6,4-6,7 km/s aproximadament, i que és considerada com el contacte entre les roques fèlsiques i les màfiques, o entre les fàcies amfibolítiques i granulítiques.
Sin. compl.: Conrad n. pr. m.
en Conrad discontinuity
es discontiuidad de Conrad
fr discontinuité de Conrad

discontinuĂŻtat de Gutenberg f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
geofĂ­sica
Discontinuïtat sísmica entre el mantell i el nucli terrestre, situada a una profunditat aproximada de 2.900 km, que consisteix en un decreixement de la velocitat de les ones longitudinals P, en passar al nucli i en no propagar les ones transversals S; és associada a un increment de la densitat i a un canvi de l’estat físic (de fase més sòlida a més líquida), i probablement de la composició química.
Sin. compl.: discontinuïtat d’Oldham-Gutenberg f., discontinuïtat de Wiechert-Gutenberg f., Gutenberg n. pr. m.
en Gutenberg discontinuity
es discontinuidad de Gutenberg
fr discontinuité de Gutenberg