Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (74 registres)
veureactio divisoria (DJC)
 dret romà
veurebenefici de divisió (DJC)
 dret civil
veurecarena divisòria (ATGC)
 geografia
veurecommunio pro diviso (DJC)
 dret romà
veurecommunio pro indiviso (DJC)
 dret romà
veurecomunitat ordinària indivisa (DJC)
 dret civil
veureconvertibilitat de divises (DJC)
 dret internacional privat
veuredelicte contra la divisió de poders de l’Estat (DJC)
 dret penal
veuredivisa (DJC)
 dret mercantil
veuredivisió (CINZ)
 zoologia
Cerca divís a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actio divisoria [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Acció consistent en la divisió de la cosa comuna.

benefici de divisió c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: benefici1 m.

carena divisòria c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
En les conques hidràuliques, carena que divideix la direcció de les aigües.

communio pro diviso [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Comunitat per meitats o parts materials d’un mateix objecte.

communio pro indiviso [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
V.: communio iuris romani c. nom. f.

comunitat ordinària indivisa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Comunitat romana.
Sin. pref.: comunitat romana c. nom. f.
es comunidad ordinaria indivisa

convertibilitat de divises c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret internacional privat
Facilitat amb la qual la moneda d’un país pot ser canviada per una altra moneda o un altre patró que són més acceptats en els mercats internacionals.
Sin. compl.: convertibilitat monetària c. nom. f.
es convertibilidad de divisas

delicte contra la divisió de poders de l’Estat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte relatiu a la usurpació d’atribucions pròpies de l’Administració pública.
es delito contra la división de poderes del Estado

divisa f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Mitjà de pagament expressat en moneda estrangera.
es divisa

divisió f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
1. Categoria considerada subgenèrica pel que fa a la nomenclatura si està subordinada a un gènere o a un subgènere.
2. Tàxon de la categoria de divisió.
en division subst.