Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veureactio divisoria (DJC)
 dret romà
veurecarena divisòria (ATGC)
 geografia
veuredivisori | divisòria (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veuredivisori | divisòria (ATGC)
 geografia
veuredivisòria (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veuredivisòria (ATGC)
 geografia
veuredivisòria d’aigües (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veuredivisòria d’aigües (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 hidrogeologia
veuredivisòria d'aigües (VMCS)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredivisòria d’aigües (ATGC)
 geografia
Cerca divisori a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actio divisoria [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Acció consistent en la divisió de la cosa comuna.

carena divisòria c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
En les conques hidràuliques, carena que divideix la direcció de les aigües.

divisori | divisòria adj.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

divisori | divisòria adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Que estableix una separació o divisió.

divisòria f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
fr departage m.

divisòria f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Línia divisòria.

divisòria d’aigües c. nom. f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
Vegeu la figura K.
fr partage des eaux c. nom. m.

divisòria d’aigües f.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
hidrogeologia
Línia d’intersecció de dos vessants que separa l’escolament de les aigües meteòriques, i que topogràficament coincideix amb una carena; en el cas d’un interfluvi pla es tracta d’una línia molt incerta, i en una regió càrstica és subterrània i, com és obvi, no pot tenir res a veure amb la morfologia superficial.
Ant.: tàlveg m.
Sin. compl.: línia de cresta1 f., línia de partició f.
en water divide, watershed
es divisoria de aguas
fr ligne de partage des eaux

divisòria d'aigües c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en water parting subst., watershed subst.
es divisoria de aguas c. nom. f., parteaguas m.
fr ligne de partage des eaux c. nom. f.

divisòria d’aigües c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Línia d’un terreny des de la qual les aigües marxen en sentit oposat.
Sin. compl.: divisòria hidràulica c. nom. f.