Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (25 registres)
veurecinema documental (LBC)
 cinema
veurecrèdit documentari (DJC)
 dret mercantil
veureDescripció bibliogràfica internacional normalitzada per a documents cartogràfics (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veuredocument (VOCFOR)
 generalitats
 projectes, parts
veuredocument1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veuredocument2 (DJC)
 dret
veuredocument d’identificació bovina (DRAMAD)
 ramaderia
veuredocument d’identitat (DJC)
 dret
veuredocument de crèdit (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veuredocument de voluntats anticipades1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
Cerca document a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cinema documental m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Sin. compl.: cinema de no-ficció m.
en documentary subst., documentary cinema subst., documentary film subst., non-fiction film subst.
es cine documental m., documental m.
fr cinéma documentaire m., documentaire m., film documentaire m.

crèdit documentari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Acord pel qual un banc garanteix el pagament contra la recepció de documents i evita el trasllat en efectiu de diners en relacions mercantils d’abast internacional.
es crédito documentario

Descripció bibliogràfica internacional normalitzada per a documents cartogràfics n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: ISBD(CM)
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
V.: International Standard Bibliographic Description for Cartographic Material n. pr. f.

document m.
Vocabulari forestal
generalitats
projectes, parts

document1 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Escrit original o oficial que serveix de base, de prova o de suport d’alguna cosa.
es documento

document2 m.
Diccionari jurídic
dret
Unitat d’informació corresponent a un contingut singular.
Ex.: Documents diplomàtics. Documents històrics.
es documento

document d’identificació bovina m.
Diccionari de ramaderia
sigla: DIB
ramaderia
Document oficial que identifica cada animal d’espècie bovina i que l’acompanya obligatòriament en tots els seus trasllats.
es DIB m., documento de identificación para bovinos m.

document d’identitat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Targeta on consten les dades personals d’una persona per a identificar-lo oficialment.
es documento de identidad

document de crèdit c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document que atorga al posseïdor o posseïdora legítim el dret a obtenir la prestació que hi va continguda al moment del seu venciment.
es documento de crédito

document de voluntats anticipades1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Document en el qual una persona expressa les instruccions que caldrà tenir en compte quan es trobi en una situació mèdica que no li permeti manifestar personalment la seva voluntat.
Ex.: El document de voluntats anticipades (dit també ‘testament vital’) és el document dirigit al metge o metgessa responsable, en què una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat. Aquest document s’ha de formalitzar, per mitjà de notari o notària o bé davant tres testimonis.
Sin. compl.: testament vital c. nom. m.
es documento de voluntades anticipadas, documento de instrucciones previas