Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (46 registres)
veureabandonar (DJC)
 dret civil
veureacordonar (DJC)
 dret
veurecondonar (DJC)
 dret
veuredonar (VPCA)
veuredonar a conèixer (DJC)
 dret
veuredonar amarres (DPESCA)
 pesca
veuredonar audiència (DJC)
 dret
veuredonar carpetada (DJC)
 dret
veuredonar comiat1 (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuredonar comiat2 (DJC)
 dret
Cerca donar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abandonar v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Deixar {un bé o una propietat} en poder o a la discreció d’altri.
Ex.: Es neguen a abandonar els seus immobles a l’Estat.
es abandonar

acordonar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Establir un cordó per impedir l’accés o el pas {a un indret}.
Ex.: Els Mossos han acordonat la zona on s’ha produït el crim.
es acordonar

condonar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Perdonar totalment o parcialment {un deute, la pena imposada o un càstig}.
Ex.: Li van condonar el pagament de la multa. El jutge li ha condonat el compliment d’una quarta part de la pena de presó a què l’havien condemnat.
es condonar

donar c. v.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Cruz 1973.
en emit v.

donar a conèixer c. v.
Diccionari jurídic
dret
Assabentar.
Ex.: Han donat a conèixer la llista d’admesos.
Sin. pref.: assabentar v. tr.
es dar a conocer

donar amarres v. intr.
Diccionari de pesca
pesca
Llançar les amarres i encapellar-les per amarrar una embarcació al moll.
es dar amarras v. intr.

donar audiència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Permetre que algú sigui oït per un jutge o jutgessa o per un tribunal.
Ex.: S’ha acordat donar audiència a la part interessada perquè comparegui en un termini de quinze dies i faci les al·legacions que cregui convenients.
es dar audiencia

donar carpetada loc. v.
Diccionari jurídic
dret
Suspendre la tramitació d’una sol·licitud o d’un expedient.
Ex.: Van decidir donar carpetada al cas.
es dar carpetazo

donar comiat1 c. v.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Acomiadar.
Ex.: Li han donat comiat per haver incomplert la normativa de l’empresa.
Sin. pref.: acomiadar v. tr.
es despachar

donar comiat2 c. v.
Diccionari jurídic
dret
Convidar a marxar.
Ex.: Els arrendadors han donat comiat al llogater.
Sin. compl.: desarrendar2 v. tr.
es despedir