Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurede dotació (DJC)
 dret
veuredotació (DEM)
 conceptes generals i de suport
 medicina preventiva i salut pública
veuredotació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredotació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredotació cromosòmica (DEM)
 genètica
veuredotació de factors (FONECO)
 economia
veuredotació fundacional (DJC)
 dret civil
veureReial cèdula de dotació (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
Cerca dotació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

de dotació loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Destinat a acollir instal·lacions públiques, s’aplica a un terreny.
Ex.: Hem presentat una sol·licitud per a aconseguir terrenys de dotació per a una llar d’infants.
es dotacional

dotació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
medicina preventiva i salut pública
Renda o estipendi perpetu assenyalat a alguna fundació o establiment.

dotació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Allò amb què hom dota.

dotació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de dotar; l’efecte.

dotació cromosòmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Conjunt de cromosomes presents en cadascuna de les cèl·lules d’un organisme. La dotació cromosòmica normal és constant per a cada espècie i varia d’una espècie a l’altra. En els individus que es reprodueixen sexualment, apareixen les cèl·lules sexuals o gàmetes, la dotació cromosòmica de les quals és la meitat de la normal (haploide). Així, l’home té una dotació de 46 cromosomes distribuïts en 23 parelles en les cèl·lules somàtiques, mentre que les germinals només en tenen 23, sense possibilitat de distribuir-se en parelles.

dotació de factors c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en factor endowment subst.

dotació fundacional c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Aportació que pot ser dinerària o bé amb drets valorables econòmicament, suficient per a dur a terme les finalitats d’una fundació, lliures de càrregues que impedeixin o limitin d’una manera significativa la seva utilitat per a la fundació.
V. t.: patrimoni fundacional c. nom. m.
es dotación fundacional

Reial cèdula de dotació n. pr. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Carta financera atorgada a la ciutat de Barcelona i expedida a San Lorenzo del Escorial el 16 de setembre de 1718.
es Real cédula de dotación