Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (71 registres)
veureAcord sobre l’Espai Econòmic Europeu (DJC)
 documentació jurídica
 dret internacional públic
veureactivitat econòmica (COFI)
 comptabilitat
veureaeconòmic | aeconòmica (ATGC)
 geografia
veureAssociació Econòmica Estatunidenca (FONECO)
 economia
veureavaluació d’impacte econòmic (DCA)
 ciències polítiques
veurebenefici econòmic (FONECO)
 economia
veurebéns econòmics (ATGC)
 geografia
veurecanal econòmic (ATGC)
 geografia
veurecentre econòmic (ATGC)
 geografia
veurecicle econòmic (FONECO)
 economia
Cerca econòmic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret internacional públic
Acord que van signar els dotze estats membres de la Comunitat Europea i l’Associació Europea de Lliure Comerç per reforçar les relacions econòmiques i comercials.
es Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

activitat econòmica f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en business activity subst., economic activity subst.
es actividad económica f.

aeconòmic | aeconòmica adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del territori o l’indret que, per raons diverses, no es considera capaç d’acollir activitats econòmiques en un moment determinat.
Ex.: Un ambient aeconòmic pot convertir-se, amb el temps, en un ambient econòmic.

Associació Econòmica Estatunidenca n. pr. f.
Fonaments d’economia
economia
en American Economic Association subst.

avaluació d’impacte econòmic f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Consideració de les implicacions econòmiques d’un projecte o d’una actuació determinats, d’abast substancialment menor que l’avaluació d’impacte ambiental, de la qual pot formar part, que s’empra quan tots els efectes es mesuren econòmicament.
V. t.: anàlisi cost-benefici f.
en economic impact assessment subst.
es evaluación de impacto económico f.
fr évaluation de l’impact économique f.

benefici econòmic c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Ingrés d’una empresa menys el cost d’oportunitat dels recursos. Normalment és inferior al benefici comptable.
en economic profit subst.

béns econòmics c. nom. m. pl.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Béns que enclouen tota cosa de valor, d’utilitat o de benefici.

canal econòmic c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Sistema de comunicacions que relaciona una zona geoeconòmica amb una altra, una òrbita econòmica amb una altra, un mercat amb un altre.

centre econòmic c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Localitat o país que actua de base en les relacions econòmiques —especialment en les exportacions— d’una òrbita econòmica.

cicle econòmic c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Alternança a curt termini de recessions i expansions econòmiques.
V. t.: recessió f., expansió f.
en business cycle subst.