Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veurebioelectricitat (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
veurecentral combinada d’electricitat i calor (DCA)
 energies
veureelectricitat1 (DCA)
 fĂ­sica
veureelectricitat (ATGC)
 geografia
veureelectricitat2 (DCA)
 fĂ­sica
veureelectricitat atmosfèrica (ATGC)
 geografia
veurefotoelectricitat (VOCLUM)
 luminotècnia
veurefotoelectricitat (DEM)
 fĂ­sica
veurehidroelectricitat (ATGC)
 geografia
veurehidroelectricitat (DCA)
 energies
Cerca electricitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bioelectricitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
Electricitat generada en els éssers vius a causa de la desigual distribució dels ions en llur cos. En tots els organismes, i en particular entre l’interior i l’exterior de les membranes cel·lulars, s’estableixen diferències de potencial, més remarcables en els teixits nerviós i muscular.

central combinada d’electricitat i calor f.
Diccionari de les ciències ambientals
energies
Central elèctrica que produeix alhora calor aprofitable i electricitat.
V. t.: cogeneraciĂł f.
en combined heat and power plant subst.
es central combinada de electricidad y calor f.
fr central combiné d’éléctricité et chaleur m.

electricitat1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
fĂ­sica
Agent físic, subjecte a la llei de conservació de càrrega, que constitueix una de les formes possibles d’energia i al qual són deguts diversos fenòmens (mecànics, calorífics, químics, lluminosos, etc.). L’electricitat té l’impacte ambiental més important durant les etapes de generació, en què és variable depenent del tipus de central elèctrica, i de transport en línies d’alta tensió, i resulta una forma d’energia de baixa eficiència.
en electricity subst.
es electricidad f.
fr électricité f.

electricitat f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Fluid o energia que s’obté de plantes o centrals elèctriques amb finalitats econòmiques i humanes.

electricitat2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
fĂ­sica
Part de la física que tracta de l’electricitat.
en electricity subst.
es electricidad f.
fr électricité f.

electricitat atmosfèrica c. nom. f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Forma, i en certa manera conseqüència, del camp elèctric terrestre, un immens condensador compost per la Terra, la seva atmosfera, la capa exterior ionitzada i la radiació còsmica.

fotoelectricitat f.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Electricitat produĂŻda per acciĂł de la llum.

fotoelectricitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
Electricitat produïda per la llum o per radiacions electromagnètiques en general.

hidroelectricitat f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Energia elèctrica obtinguda per la força hidràulica.

hidroelectricitat f.
Diccionari de les ciències ambientals
energies
Energia hidroelèctrica.
Sin. pref.: energia hidroelèctrica f.
en hydroelectricity subst.
es hidroelectricidad f.
fr hydroélectricité f., hydro-électricité f.