Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (77 registres)
veurebieleta (DPF)
 transport ferroviari
veurecandeleta (DEM)
 farmacologia
 material mèdic i ortopèdic
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 urologia
veurecapa esqueletògena (DEM)
 embriologia
veurecitosquelet (DEM)
 citologia
veurecitosquelet (CIHC)
 biologia cel·lular
veurecomponent esquelètic (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurecomponent no-esquelètic (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurecondrosquelet (DEM)
 embriologia
veurecordosquelet (DEM)
 embriologia
veurecristall esquelètic (DGEOL)
 cristal·lografia
Cerca elet a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bieleta f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Barra amb una articulació a cada extrem, emprada per mantenir una distància fixa entre dues peces mòbils.
es bieleta
fr biellette

candeleta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
material mèdic i ortopèdic
obstetrĂ­cia i ginecologia
urologia
Barreta de 2 a 4 mm de gruix i de llargada variable, emprada com a vehicle per a l’administració de medicaments d’acció local en afeccions uretrals, vaginals, etc.
es candelilla

capa esqueletògena f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Capa de cèl·lules mesodèrmiques a l’entorn del notocordi embrionari, que quan es desenvolupen formen l’esquelet axial.

citosquelet m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
Conjunt d’estructures filamentoses que presenten totes les cèl·lules eucariotes en llur citoplasma i són responsables de la forma de la cèl·lula, de la seva locomoció, en el cas que siguin mòbils, i del moviment de transport intracel·lular. Proporcionen, per tant, les funcions de suport i de mobilitat de la cèl·lula. Comprenen diverses classes d’engalzaments proteínics, tots ells distribuïts per les regions citosòliques del citoplasma, prop de la membrana cel·lular i, tal vegada, adherits a ella. Les estructures citosquelètiques més ben estudiades són els microtúbuls, els microfilaments i els filaments intermedis. D’altres estructures importants són els filaments de miosina.

citosquelet m.
Citologia i histologia (citologia)
biologia cel·lular
en cytoskeleton subst.
es citoesqueleto m.

component esquelètic m. pl.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Element sencer o fragmentat d’una roca carbonàtica produït per organismes que empren el CO3Ca per a construir llurs estructures de suport o de protecció (dimensions > 1/16 mm); caldria incloure-hi les agulles d’aragonita segregades per les algues.
en skeletal component
es componente esquelético
fr élément squelettique

component no-esquelètic m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Element de les roques carbonàtiques producte del metabolisme de certs organismes, de processos bioquímics i d’altres processos no bioquímics.
en non-skeletal component
es componente no esquelético
fr élément non-squelettique

condrosquelet m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Esquelet format de cartílag hialí, propi de l’embrió humà, per exemple, i d’alguns peixos adults, com el tauró i la rajada.

cordosquelet m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Part de l’esquelet ossi formada al voltant del notocordi.

cristall esquelètic m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Creixement irregular, retardat d’un cristall a causa de les impureses, en el qual el desenvolupament de les cares s’endarrereix respecte al de les arestes; per ex., una tremuja d’halita.
Sin.: forma esquelètica f.
en skeleton crystal
es cristal esquelético