Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureblocatge emocional (DEM)
 salut mental
veureconducta emocional (VPCA)
veurecontrol emocional (VPCA)
veuredesequilibri emocional (VPCA)
veureemoció (VPCA)
veureemoció (DEM)
 neurologia
 salut mental
veureemoció de sorpresa (VPCA)
veureemocionabilitat (VPCA)
veureemocional (VPCA)
veureequilibri emocional (VPCA)
Cerca emoció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

blocatge emocional m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Blocatge que origina trastorns en les restants funcions psicològiques.

conducta emocional c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974; Tobeña 1977.
en emotional behavior subst.

control emocional c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en emotional control subst., emotional restraint subst.

desequilibri emocional c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V. t.: desequilibri psíquic c. nom. m., inadaptació f.
en emotional maladjustment subst.

emoció f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1920, 1921a, 1933; Garcia i Garau 1973; Garcia 1974.
en emotion subst.

emoció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Procés i estat afectiu que revelen tant una manera subjectiva d’afrontar la realitat com un contingut determinat de la consciència. Aquest contingut es caracteritza per un estat d’ànim actual que oscil·la entre el plaer i el desplaer i per una reacció relativa a l’objecte que la provoca, que pot oscil·lar entre l’atracció i la fugida. L’emoció comporta reaccions fisiològiques: el diencèfal i el sistema vegetatiu hi són afectats, i el camp perceptiu en resulta estretit i enfosquit.
de Emotio, Rührung
en emotion
es emoción
fr émotion
it emozione

emoció de sorpresa c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1921a.
en startle reflex subst.

emocionabilitat f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974; Garau 1976; Tobeña 1977.
en emotionality subst.

emocional adj.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1920, 1921a; Garcia i Garau 1973; Garcia 1974; Garau 1976; Tobeña 1977.
en emotional adj.

equilibri emocional c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V. t.: equilibri psíquic c. nom. m.
en emotional adjustment subst.