Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veurecon d’enderrocs (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia: geomorfologia general
veureenderroc1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureenderroc1 (LMC)
 construcció
veureenderroc (DCA)
 residus
veureenderroc (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureenderroc2 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureenderroc2 (LMC)
 construcció
veureenderroc de gravetat (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureenderroca (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureenderrocada (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca enderroc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

con d’enderrocs m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia: geomorfologia general
Cos sedimentari format a la base d’un espadat o d’un vessant molt rost, o al final d’un corredor de caiguda de roques (rock fall track), el qual pren la forma de con amb una generatriu molt inclinada i es caracteritza per ésser format de blocs angulosos i cairells (a diferència dels cons o ventalls al·luvials), de manera que els més grossos se situen a la base; el material hi ha estat dut per esbaldregada o rodolament gravitatori.
Sin. compl.: con de runam2 m., con de tartera m.
en talus cone
es cono de derrubios
fr cône d’éboulis

enderroc1 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Material fragmentari petri provinent de la desagregació o demolició d’una roca, sense transportar.
en debris, remains, rock waste, rubble
es argayo, cascote, derrubio, escombro
fr déblais, débris, éboulis

enderroc1 m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin. compl.: runa f.
de Abraum, Schutt
en building debris
es escombro
fr déblais

enderroc m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
[usat generalment en pl.] Conjunt de materials provinents d’una demolició o enderroc. Els enderrocs, en tant que residus, es consideren àrids aptes per a reciclar-los o deposar-los en abocadors, per bé que si la demolició no ha estat selectiva, els enderrocs poden contenir quantitats apreciables de metalls i altres residus perillosos que han de tractar-se separadament.
Sin. compl.: runa1 f.
V. t.: àrid3 m.
en debris subst., rubble subst., rubbish subst.
es cascote m., derribo m., escombros m. pl.
fr décombres m. pl., gravats m. pl., plâtras m. pl.

enderroc m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Esbaldregall.
Sin. pref.: esbaldregall m.

enderroc2 m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Acumulació de blocs, de graves, moguts per la gravetat i amuntegats al vessant i al peu de vessant, al repeu d’una cornisa o d’un cingle.
Sin.: tarter | tartera m.
Sin. vulg.: crebada2 f., derroc m., detrit m., enderroca f., enderrocada f., enderrossall m., enruna f., esbaldregall m., peltret m., reble m., rugle m., runa2 f., timba2 f., trossam m.
en talus scree
es cascote, derrubio, escombros
fr déblais, éboulis

enderroc2 m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: demolició f., enderrocament m., esbucament m.
de Abbruch, Niederreißung, Zertrümmerung
en demolition
es demolición, derribo
fr démolition

enderroc de gravetat m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
Acumulació inestable de blocs, de graves, no classificats, moguts per la gravetat i amuntegats en un vessant (on formen cons d’enderrocs) i al repeu d’un cingle o d’un penya-segat.
Sin.: esbaldregall de gravetat m., tarter | tartera m. i f.
en debris stone, remains
es derrubios gravitacionales
fr éboulis de gravité

enderroca f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Enderroc, pedreny de cosa enderrocada.
V.: enderroc2 m.
es argayo

enderrocada f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Enderroc2.
2. Aplec de pedres, de rocs (Camp de Tarragona, Alt Camp, Priorat, Baix Ebre).
V. t.: caos m.
V.: tarter | tartera m. i f.