Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veureanell benzènic (DCA)
 quĂ­mica
veureazobenzè (AQQ)
 quĂ­mica
veureazobenzè (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
veurebenzè (AQQ)
 quĂ­mica
veurebenzè (DCA)
 quĂ­mica
veurebenzènic -a (DEM)
 farmacologia
 quĂ­mica
veurebenzènic -a (DEM)
 farmacologia
 quĂ­mica
veurebenzenisme (DEM)
 toxicologia
veurebenzenoide (DEM)
 farmacologia
 quĂ­mica
veurebenzentiol (AQQ)
 quĂ­mica
Cerca enze a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anell benzènic m.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Cadena tancada existent en el benzè i en altres compostos orgànics (compostos aromàtics), formada per sis àtoms de carboni que comparteixen un conjunt d’electrons comuns que donen al sistema les seves propietats especials. L’anell benzènic es representa sovint com un hexàgon amb una circumferència discontínua al mig.
en benzene ring subst.
es anillo bencénico m.
fr anneau benzènique m.

azobenzè m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en azobenzene subst.

azobenzè m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
Compost químic de fórmula C12H10N2 amb la presència del grup cromofòric azo. És emprat per a l’obtenció de la benzidina i com a fumigant i acaricida.

benzè m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en benzene subst.

benzè m.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Hidrocarbur cíclic aromàtic, de fórmula C6H6, que s’obté en la destil·lació del petroli, i que s’usa com a dissolvent i com a matèria primera en la fabricació de colorants, medicaments, vernissos, laques, etc. El benzè és altament tòxic per inhalació (nivell d’exposició màxima, 10 ppm) i pot produir alteracions de l’hematòcrit i, en darrer terme, leucèmia.
en benzene subst.
es benceno m.
fr benzène m.

benzènic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
quĂ­mica
Que conté un anell o nucli benzènic.

benzènic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
quĂ­mica
Relatiu o pertanyent al benzè.

benzenisme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
toxicologia
Intoxicació professional causada pel benzè, que pot conduir a l’aplàsia de la medul·la òssia, amb l’aparició d’anèmia, leucopènia i trombopènia.

benzenoide adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
quĂ­mica
Que té semblança amb el benzè.

benzentiol m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en benzenethiol subst.