Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veuredeambulació episòdica nocturna (DEM)
 neurologia
 salut mental
veuredrenatge episòdic (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 hidrogeologia
veureepisodi (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureepisodi (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureepisodi de contaminació (DCA)
 ecologia
veureepisodi esquizofrènic agut (DEM)
 salut mental
veureepisodi paleomagnètic (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureepisodi psicolèptic (DEM)
 salut mental
veureepisodi verbal (VPCA)
Cerca episodi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

deambulació episòdica nocturna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Parasòmnia consistent en l’aparició d’episodis de deambulació durant el son, d’una durada breu, d’uns quants minuts, que es presenten preferentment en homes adolescents o adults joves. S’acompanya de murmuració, xerrameca i activitat motora complexa i vigorosa, amb la possibilitat d’autolesionar-se inconscientment.
en episodis nocturnal wandering
es paseo nocturno episódico

drenatge episòdic m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
hidrogeologia
Drenatge d’una xarxa fluvial que té lloc irregularment algunes vegades a l’any.
en episodical drainage
es avenamiento episódico, drenaje episódico
fr drainage accidentel, drainage occasionnel

episodi m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Interval de temps, considerat com a unitat formal, representat pels sediments d’una macroseqüència.
en episode
es episodio
fr épisode

episodi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Esdeveniment que s’enllaça més o menys amb uns altres que formen un tot o un conjunt.

episodi de contaminació m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Incident de contaminació atmosfèrica aguda, agreujada per les condicions meteorològiques o geogràfiques d’una àrea determinada.
en pollution episode subst.
es episodio de contaminación m.
fr épisode de pollution m.

episodi esquizofrènic agut m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Començ brusc d’una esquizofrènia amb confusió, perplexitat, idees de referència, desordre emocional, excitació, dissociació onírica, etc.

episodi paleomagnètic m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Esdeveniment paleomagnètic i subcron de polaritat.
es episodio paleomagnético
fr èpisode paléomagnétique

episodi psicolèptic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Experiència psíquica sobtada i vívida a la qual el malalt atribueix el començ de la seva malaltia.

episodi verbal c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Castellanos 1975.
en verbal episody subst.