Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veurecentre nerviós de la paraula escrita (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecodi escrit (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurecomprensió escrita (ALEII)
 educació infantil
veurecomprensió escrita (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurecrema prescrita (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecrema prescrita d’alta intensitat (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecrema prescrita de baixa intensitat (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureescrit1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureescrit2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureescrit d’acusació (DJC)
 documentació jurídica
 dret processal
Cerca escrit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

centre nerviós de la paraula escrita m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Situat a la part posterior del lòbul temporal de l’hemisferi dominant, és el responsable de la percepció dels mots escrits.

codi escrit m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en written code subst.
es código escrito m.
fr code écrit m.

comprensió escrita f.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
educació infantil
Sin.: comprensió lectora f.
en reading comprehension subst.
es comprensión escrita f., comprensión lectora f.

comprensió escrita f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Comprensió lectora.
Sin. pref.: comprensió lectora f.

crema prescrita c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica de gestió que consisteix a utilitzar el foc com a mètode per eliminar la vegetació a l’interior d’una zona prèviament escollida. Es pot tractar de focs controlats violents o moderats.
Els objectius genèrics poden ser els següents: eliminació de la vegetació (desmunt), eliminació dels residus de la collita de l’any anterior (rostolls), preparació del llit de sembra amb vista a una regeneració natural o artificial, creació d’un hàbitat per a la fauna salvatge, lluita contra malalties i paràsits o disminució de la càrrega de combustible procedent de la vegetació per facilitar la defensa contra incendis.
V.: rostoll m., crema d’alta intensitat c. nom. f., crema de baixa intensitat c. nom. f.
en prescribed fire
es quema prescrita
fr brûlage dirigé
gl queima prescrita
pt queima dirigida

crema prescrita d’alta intensitat c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica de gestió que consisteix a utilitzar el foc com a mètode per cremar la vegetació a l’interior d’una zona prèviament escollida; així s’elimina el màxim de materials combustibles amb el menor cost. La superfície del sòl arriba a temperatures superiors a 700°C.
L’eliminació dels combustibles fins i almenys una part dels grossos facilita la defensa contra incendis incontrolats i altres operacions, com l’extracció de la fusta i els treballs de plantació posteriors.
Per defugir problemes de degradació de la zona cremada (p. ex., la compactació del sòl), immediatament després de l’incendi s’ha d’evitar qualsevol actuació i, en el cas en què hi hagués un risc d’erosió elevat, s’haurà de procedir a protegir la superfície del sòl amb mesures d’emergència, com ara un encoixinat de palla o altres. Aproximadament tres mesos després de l’incendi, es pot procedir a extreure la fusta cremada i a fer tasques per a la rehabilitació de l’ecosistema (regeneració de la vegetació natural herbàcia i/o arbustiva).
Posteriorment, al voltant d’un any després d’un incendi d’alta intensitat, si escau, es realitzen les tasques de repoblació forestal amb l’espècie arbòria que millor s’adapti a les noves condicions postincendi de la superfície forestal afectada. En general, pot resultar difícil la reintroducció d’espècies autòctones preexistents, com podrien ser roures i castanyers, ja que les característiques ambientals (sòl i condicions hídriques) poden haver canviat considerablement després de l’incendi.
V.: crema prescrita c. nom. f.
en high intensity prescribed fire, high intensity prescribed burning
es quema prescrita de alta intensidad
fr brûlage dirigé de grande intensité
gl queima prescrita de alta intensidade
pt queima dirigida de alta intensidade

crema prescrita de baixa intensitat c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica de gestió que consisteix a utilitzar el foc com a mètode per eliminar la vegetació a l’interior d’una zona prèviament escollida, per disminuir l’emmagatzematge natural de materials combustibles i el risc d’incendis accidentals.
Consisteix a eliminar el material de la superfície del sòl d’un assentament forestal, sense danyar ni el tronc ni la capçada dels arbres dominants; també és el cas de la crema de rostolls en terrenys agrícoles (en cas d’estar autoritzades), en regalls i en límits de camins.
En general, es fan focs petits sistemàticament distribuïts a la zona, amb una combustió lenta.
V.: crema prescrita c. nom. f.
en low intensity prescribed fire, low intensity prescribed burning
es quema prescrita de baja intensidad
fr brûlage dirigé de faible intensité
gl queima prescrita de baixa intensidade
pt queima dirigida de baixa intensidade

escrit1 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document que es redacta per fer constar un acte o un contracte.
es escrito

escrit2 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document presentat a l’autoritat judicial o administrativa en reclamació d’un dret o per a formular una sol·licitud.
es escrito

escrit d’acusació c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret processal
En el procediment abreujat, document mitjançant el qual la fiscalia o l’acusació particular sol·liciten l’obertura del judici oral.
Ex.: Perquè se sostingui una acusació en un judici oral, cal que es presenti l’escrit d’acusació, que recull les qualificacions provisionals del Ministeri Fiscal o de la part acusadora.
es escrito de acusación