Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurecentre nerviós de la paraula escrita (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecomprensió escrita (ALEII)
 educació infantil
veurecomprensió escrita (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureexpressió escrita (ALEI)
 educació infantil
veureexpressió escrita (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veuresotaescrit | sotaescrita1 (DJC)
 dret públic
veuresotaescrit | sotaescrita2 (DJC)
 dret públic
Cerca escrita a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

centre nerviós de la paraula escrita m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Situat a la part posterior del lòbul temporal de l’hemisferi dominant, és el responsable de la percepció dels mots escrits.

comprensió escrita f.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
educació infantil
Sin.: comprensió lectora f.
en reading comprehension subst.
es comprensión escrita f., comprensión lectora f.

comprensió escrita f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Comprensió lectora.
Sin. pref.: comprensió lectora f.

expressió escrita f.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
educació infantil
en written expression subst.
es expresión escrita f.

expressió escrita f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en written expression subst.
es expresión escrita f.
fr expression écrite f.

sotaescrit | sotaescrita1 adj.
Diccionari jurídic
dret públic
Infrascrit | infrascrita1.
Ex.: Es va publicar el 14 d’agost de l’any sotaescrit.
Sin. pref.: infrascrit | infrascrita1 adj.
es infrascrito | infrascrita

sotaescrit | sotaescrita2 adj.
Diccionari jurídic
dret públic
Sotasignat | sotasignada1.
Ex.: Ha aparegut una còpia sotaescrita del testament de la víctima.
Sin. pref.: sotasignat | sotasignada1 adj.
es infrascrito | infrascrita