Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veureadsorció d'esfera externa (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureadsorció d’esfera externa (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureadsorció d'esfera interna (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureadsorció d’esfera interna (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurecomplex d'esfera externa (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurecomplex d’esfera externa (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurecomplex d'esfera interna (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurecomplex d’esfera interna (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureesfera (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureesfera (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca esfera a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adsorció d'esfera externa c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en external sphere adsorption subst.
es adsorción de esfera externa c. nom. f.
fr adsortion de sphere externe c. nom. f.

adsorció d’esfera externa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Adsorció d’un catió hidratat en un grup funcional situat a la superfície de l’adsorbent, de manera que hi hagi, com a mínim, una molècula d’aigua interposada entre l’adsorbent i el catió adsorbit. La unió es produeix, per tant, mitjançant enllaços iònics i té caràcter reversible. Es tracta d’una unió no específica que fa possible l’intercanvi iònic entre la interfície i la fase líquida del sòl.
en external sphere adsorption
es adsorción de esfera externa
eu kanpo-esferako adsortzio
fr adsorption de sphere externe
gl adsorción de esfera externa
pt adsorção de esfera externa

adsorció d'esfera interna c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en inner sphrere adsorption subst.
es adsorción de esfera interna c. nom. f.
fr adsortion de sphere interne c. nom. f.

adsorció d’esfera interna c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Adsorció, en un grup funcional situat a la superfície de l’adsorbent, d’un ió de signe contrari per unió directa (sense molècules d’aigua interposades) entre l’adsorbent i l’ió adsorbit. Com que són ions no hidratats, tenen una alta afinitat pels setis actius de superfície, de manera que les unions són de caràcter irreversible o poc reversible, per tal com es tracta d’un enllaç covalent o d’un enllaç covalent coordinat.
en inner sphere adsorption
es adsorción de esfera interna
eu barne-esferako adsortzio
fr adsortion de sphere interne
gl adsorción de esfera interna
pt adsorção de esfera interna

complex d'esfera externa c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en outer-sphere complex subst.
es complejo de esfera externa c. nom. m.
fr complexe de sphère externe c. nom. m.

complex d’esfera externa c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Complex que resulta de la unió entre una espècie iònica hidratada i un grup funcional situat a la superfície de les partícules col·loidals del sòl que actuen d’adsorbents o de lligands. La unió s’esdevé mitjançant enllaços iònics, per la qual cosa té un caràcter reversible. Es tracta d’una adsorció no específica.
en outer-sphere complex
es complejo de esfera externa
eu kanpo-esferako konplexu
fr complexe de sphère externe
gl complexo de esfera externa
pt complexo de esfera externa

complex d'esfera interna c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en inner-sphere complex subst.
es complejo de esfera interna c. nom. m.
fr complexe d'esfère interne c. nom. m.

complex d’esfera interna c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Complex que resulta de la unió directa d’un ió (sense molècules d’aigua interposades) i un grup funcional situat a la superfície (GFS) de les partícules col·loidals del sòl, com passa en els minerals d’argila. Aquests complexos es limiten a ions amb alta afinitat amb els setis de la superfície. L’enllaç és de tipus covalent, de manera que la unió és molt estable, irreversible o poc reversible. Es tracta d’una adsorció específica.
en inner-sphere complex
es complejo de esfera interna
eu barne-esferako konplexu
fr complexe d’esfère interne
gl complexo de esfera interna
pt complexo de esfera interna

esfera f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en sphere subst.
es esfera f.
fr sphère f.

esfera f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Espai en el qual s’exerceix l’acció, la influència, la coneixença d’algú o alguna cosa; així esfera d’acció, esfera d’activitat, esfera d’influència.
de Kugel, Sphäre
en sphere
es esfera
fr sphère
it sfera