Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veurecomponent esquelètic (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurecomponent no-esquelètic (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurecristall esquelètic (DGEOL)
 cristal·lografia
veureesquelètic | esquelètica (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veureesquelètic (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veureesquelètic -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureesquelètic -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefixació esquelètica (DEM)
 cirurgia
 traumatologia i ortopèdia
veureforma esquelètica (DGEOL)
 cristal·lografia
veurefosfat esquelètic (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Cerca esquelètic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

component esquelètic m. pl.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Element sencer o fragmentat d’una roca carbonàtica produït per organismes que empren el CO3Ca per a construir llurs estructures de suport o de protecció (dimensions > 1/16 mm); caldria incloure-hi les agulles d’aragonita segregades per les algues.
en skeletal component
es componente esquelético
fr élément squelettique

component no-esquelètic m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Element de les roques carbonàtiques producte del metabolisme de certs organismes, de processos bioquímics i d’altres processos no bioquímics.
en non-skeletal component
es componente no esquelético
fr élément non-squelettique

cristall esquelètic m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Creixement irregular, retardat d’un cristall a causa de les impureses, en el qual el desenvolupament de les cares s’endarrereix respecte al de les arestes; per ex., una tremuja d’halita.
Sin.: forma esquelètica f.
en skeleton crystal
es cristal esquelético

esquelètic | esquelètica adj.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Relatiu o pertanyent a les partĂ­cules sedimentĂ ries procedents de les parts dures (closques, pinces, exosquelets, etc.) de diferents organismes.
en skeletal
es esquelético
fr squelettique

esquelètic adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Qualificador de grups de sòls de referència de WRB (2016). Amb vista a la classificaciĂł, cal consultar la clau. S’utilitza per a indicar que un sòl tĂ© un 40 % o mĂ©s (en volum) de fragments grossos de mitjana en un gruix de 100 cm des de la superfĂ­cie del sòl o una roca contĂ­nua, material tècnic dur o una capa cimentada o endurida, el que estigui a menys fondĂ ria. Es diferencien: Akroskeletic (≥ 40 % de la superfĂ­cie del sòl recoberta de fragments que tenen el costat mĂ©s llarg de 6 cm o mĂ©s), Orthoskeletic (≥ 40 % de la superfĂ­cie del sòl recoberta fragments el costat mĂ©s llarg tĂ© 6 cm o mĂ©s i ≥ 40 % (en volum) de fragments en un gruix de 100 cm) i Technoskeletic (≥ 40 % (en volum) de fragments que sĂłn artefactes en un gruix de 100 cm). La grafia recomanada per WRB Ă©s Skeletic.
en Skeletic
es esquelético
fr Skeletic
gl esquelético

esquelètic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Dit de la persona molt prima, que només té pell i ossos.
de skelettisch
en skeletal
es esquelético
fr squelettique
it scheletrico

esquelètic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Relatiu o pertanyent a l’esquelet.
de skelettisch
en skeletal
es esquelético
fr squelettique
it scheletrico

fixació esquelètica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
traumatologia i ortopèdia
Immobilització dels extrems d’un os fracturat per mitjà de fils o plaques metàl·lics aplicats directament a l’os o a la superfície corporal.

forma esquelètica f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Agregat homogeni triaxial, o creixement paral·lel, en què el mecanisme de creixement d’un cristall esdevé disharmònic: el creixement de la cara s’alenteix, per les impureses, en relació amb el de les arestes, i més tard tots dos creixements són ultrapassats pel dels vèrtexs (aleshores sobrevenen les dendrites); per ex., els cristalls de neu o gebre sobre els vidres de les finestres, les tremuges de l’halita i els triquits (els quals constitueixen un cas extrem d’aquests creixements esquelètics).
Sin.: cristall esquelètic m.
Sin. compl.: esquelet d’un cristall m.
en skeleton crystal
es forma esquelética
fr forme squelettique

fosfat esquelètic m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Fosfat primari, poc freqüent, format per restes de dents, d’escates de peix, d’ossos, etc., epigenitzades pel fosfat, on l’estructura inicial és visible al microscopi; les restes poden ésser amorfes o cristal·lines (amb birefrigència de l’apatita). En qualsevol d’aquests casos, els grans esquelètics són embolcallats per un ciment micrític, també fosfatat, o de calcita espàtica (sparry), i, si predomina el darrer, esdevenen calcàries fosfatades o presenten una matriu argilosa fosfatada.
fr phosphates en débris