Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurecartografia de sòls esquemàtica1 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecartografia de sòls esquemàtica2 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureesquemàtic -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureesquemàtic -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureesquemàtic -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuremapa de sòls esquemàtic (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuremapa esquemàtic (VMCS)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureull esquemàtic (DEM)
 conceptes generals i de suport
 oftalmologia
Cerca esquemàtic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cartografia de sòls esquemàtica1 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica d’elaboració de mapes de sòls a partir d’informació preexistent, generalment indirecta (factors de formació del sòl i altres), imatges de satèl·lit i recorreguts per algunes parts de la zona, però sense realitzar cap prospecció de sòls.
El nivell de generalització és màxim (cartogràfic i taxonòmic) i les unitats cartogràfiques presenten una gran heterogeneïtat. Tenen interès per a regions molt extenses i molt poc conegudes. L’escala de publicació és menor d’1:1.500.000. Per exemple, el Global Soil Regions Map (2006) del Natural Resources Conservation Service del Departament d’Agricultura dels Estats Units (NRCS-USDA), a escala 1:25.000.000 i llegenda d’ordres de sòls (ST), està elaborat amb aquesta tècnica.
V. t.: cartografia de sòls exploratòria1 c. nom. f., mapa de sòls esquemàtic c. nom. m.
en schematic soil survey
es cartografía de suelos esquemática
fr cartographie de sols schématique
gl cartografía de solos esquemática

cartografia de sòls esquemàtica2 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Conjunt de mapes de sòls esquemàtics.
V. t.: mapa de sòls esquemàtic c. nom. m.
en schematic soil survey
es cartografía de suelos esquemática
fr cartographie de sols schématique
gl cartografía de solos esquemática

esquemàtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Propi de l’esquema.
de schematisch
en schematic
es esquemático
fr schématique
it schematico

esquemàtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Relatiu o pertanyent a l’esquema.
de schematisch
en schematic
es esquemático
fr schématique
it schematico

esquemàtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
En forma d’esquema.
de schematisch
en schematic
es esquemático
fr schématique
it schematico

mapa de sòls esquemàtic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mapa molt extensiu (5è ordre del NRCS), generalizat taxonòmicament i cartogràficament (a nivell d’ordre, d’acord amb la Soil Taxonomy, i a nivell de grups de sòls de referència, d’acord amb la World Reference Base for Soil Resources), les unitats cartogràfiques del qual presenten un grau d’heterogeneïtat molt gran. L’escala de publicació és d’1:1.500.000 o més generalitzada.
S’elabora a partir d’informació indirecta (p. ex., factors de formació) i compilant informació preexistent, sense realitzar una prospecció de sòls.
La finalitat és poder disposar d’una mínima informació de sòls de regions amb poca disponibilitat de dades, per dur a terme un inventari molt general de recursos naturals o per completar mapes de sòls d’àmbits geogràfics molt grans en àrees de les quals no es disposa d’informació.
V. t.: mapa de sòls exploratori c. nom. m., mapa de sòls generalitzat c. nom. m., nivell d’intensitat de les observacions de sòls c. nom. m., ordre d’aixecament de sòls c. nom. m.
en schematic soil map
es mapa de suelos esquemático
fr carte pédologique schématique
gl mapa de solos esquemático

mapa esquemàtic c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
en thematic map subst.
es mapa esquemático c. nom. m.
fr carte thématique c. nom. f.

ull esquemàtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
oftalmologia
Representació simplificada del sistema òptic ocular.
Sin. compl.: ull de Snellen, ull simplificat