Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureesquif (BMC)
 bastiments
veureesquif de regates (BMC)
 bastiments
veureesquif del Tàmesi (BMC)
 bastiments
veureesquif doble (BMC)
 bastiments
veureesquif individual (BMC)
 bastiments
veureesquif triple (BMC)
 bastiments
veureesquifet (BMC)
 bastiments
veureesquifidesa (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureesquifir-se (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureesquifit -ida (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca esquif a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

esquif m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Embarcació de servei d’una galera, de la qual generalment solien ésser una rèplica (b. m. 118).
2. Per extensió, embarcació de servei de qualsevol nau.
3. En plural, subgrup dels bastiments menors que comprèn quatre elements: l’esquif (acc. 1), l’esquifet, el batell i el batellet.
en skiff subst.
es esquife m.
it schifo m.

esquif de regates c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Outrigger propulsat per dos rems parells, que són moguts per una persona (b. m. 126). En aquesta nau no hi ha timoner.

esquif del Tàmesi c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Esquif propi de la part alta del Tàmesi, que té dues variants: el waterman’s skiff (‘esquif barquer’) i el pleasure skiff (b. m. 122).
2. En plural, subgrup dels bastiments menors que comprèn dos elements: l’esquif del Tàmesi (acc. 1) i el canot.
en Thames skiff subst.

esquif doble c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Vegeu la fotografia 2.
V.: pleasure skiff c. nom. m.
en double skiff subst.

esquif individual c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
V.: pleasure skiff c. nom. m.
en single skiff subst.

esquif triple c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
V.: pleasure skiff c. nom. m.
en triple skiff subst.

esquifet m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Embarcacioneta de servei d’una barca (b. m. 119)

esquifidesa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Qualitat d’esquifit.

esquifir-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Esdevenir esquifit.

esquifit -ida adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que no té la grandor deguda, que no arriba a la mida que cal.