Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 27 (263 registres)
veureabadessa (DJC)
 dret
veureacció de cessació (DJC)
 dret processal
veureacte processal (DJC)
 dret processal
veureaiguavessant (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureaiguavessant (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaiguavessant (ATGC)
 geografia
veurealcalde | alcaldessa (DJC)
 dret públic
veurealcalde pedani | alcaldessa pedània (DJC)
 dret
veureallau de vessant (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veureapressar1 (DJC)
 dret
Cerca essa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abadessa f.
Diccionari jurídic
dret
Superiora d’un monestir o convent d’un orde monàstic o canonical femení.
Ex.: La primera abadessa del monestir de Pedralbes, Sobirana d’Otzet, fou la superiora de la comunitat entre el 1327 i el 1336.
es abadesa

acció de cessació c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Acció que té per objecte posar fi a una conducta contrària a la llei i prohibir-ne la reiteració.
es acción de cesación

acte processal c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Acte realitzat en un procés pels òrgans jurisdiccionals i els litigants destinat a iniciar, impulsar i finalitzar el procés.
es acto procesal

aiguavessant m.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
Sin. pref.: vessant m.

aiguavessant m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Vessant d’una muntanya, d’una serralada [DGLC]; aiguavés del terreny [DCVB].
V.: vessant m. o f.

aiguavessant f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Declivitat o pendís d’un relleu per on corren les aigües de pluja o d’un altre meteor, com ara la neu fosa o l’aigua del gel desglaçat.

alcalde | alcaldessa m. | f.
Diccionari jurídic
dret públic
Persona que presideix l’ajuntament d’un municipi.
Sin. compl.: batlle | batllessa2 m. | f.
es alcalde | alcaldesa

alcalde pedani | alcaldessa pedània c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Alcalde que presideix una entitat local menor.
es alcalde pedáneo

allau de vessant c. nom. f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus

apressar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Donar pressa {a algú} o fer que vagi més de pressa a realitzar una cosa.
Ex.: Van apressar el jutge a dictar sentència abans de dos mesos.
Sin. compl.: acuitar v. tr.
es apremiar