Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureestablir (CINZ)
 zoologia
veureestablir1 (DJC)
 dret
veureestablir (NOV)
 enginyeria
veureestablir2 (DJC)
 dret processal
veureestablir3 (DJC)
 història del dret
veureestablir un precedent (DJC)
 dret
veureestablir un tĂ xon nominal (CINZ)
 zoologia
veureestablir-se1 (DJC)
 dret
veureestablir-se2 (DJC)
 dret
veurerestablir1 (DJC)
 dret
Cerca establir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

establir v. tr.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Fer disponible el nom d'un tĂ xon nominal havent respectat els requisits del Codi.
en to establish v.

establir1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Acordar.
Ex.: Els directius han establert la creació d’un nou departament a l’empresa.
Sin. pref.: acordar v. tr.
es acordar

establir v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 91 de la segona sèrie.
fr Ă©tablir v. tr.

establir2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
Decretar.
Ex.: La llei estableix que tot treballador ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
Sin. pref.: decretar v. tr.
es establecer

establir3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Cedir {un bé immoble} en emfiteusi.
Ex.: Els senyors feudals establien sovint les seves terres entre diversos emfiteutes.
es establecer

establir un precedent c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fer jurisprudència.
Ex.: La sentència del cas estableix un precedent i obre una nova via en l’àmbit dels acomiadaments improcedents.
Sin. pref.: fer jurisprudència c. v.
es sentar precedente

establir un tĂ xon nominal c. v.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
V.: establir v. tr.

establir-se1 v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fixar la residència en un lloc.
Ex.: Un cop acabada la guerra s’establiren a Barcelona.
Sin. compl.: instal·lar-se v. intr. pron.
es afincarse

establir-se2 v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Obrir una casa de comerç o un altre negoci.
Ex.: La fĂ brica es va establir als afores del poble.
es establecerse

restablir1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Tornar a establir {alguna cosa}.
Ex.: El Parlament vol debatre la possibilitat de restablir l’impost sobre el patrimoni.
es restablecer