Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredesestimar (DJC)
 dret
veureestimar (VOCFOR)
 generalitats
veureestimar1 (DJC)
 dret
veureestimar2 (DJC)
 dret
veureestimar3 (DJC)
 dret
veureestimar la demanda (DJC)
 dret
veuresobreestimar (NOV)
 enginyeria
Cerca estimar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

desestimar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Un jutge o jutgessa o un tribunal, denegar o no concedir {un recurs o una petició}.
Ex.: El jutge ha desestimat el recurs que havia interposat la part demandant.
es desestimar

estimar v. tr.
Vocabulari forestal
generalitats
Sin. pref.: avaluar2 v. tr.

estimar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fixar el preu just.
Ex.: Han estimat el valor de les joies en tres mil euros.
Sin. pref.: fixar el preu just c. v.
es estimar

estimar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Judicar o considerar.
Ex.: El jurat ha estimat que cap dels acusats no és culpable.
es estimar

estimar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Un jutge o jutgessa o un tribunal, acceptar {les peticions de les parts}.
Ex.: El tribunal ha estimat totes les peticions de l’advocat de la defensa.
es estimar

estimar la demanda c. v.
Diccionari jurídic
dret
Acceptar una petició, s’aplica a un jutge o jutgessa o a un tribunal.
Ex.: El tribunal ha estimat la demanda de maltractament infantil.
es estimar la demanda

sobreestimar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 21 de la tercera sèrie.