Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurecoalescència d'excrements (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecoalescència d’excrements (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
veuredisgregació d'excrements (VMCS)
 propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
veureenvelliment d'excrements (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureenvelliment dels excrements (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureexcrements (DEM)
 gastroenterologia
Cerca excrements a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

coalescència d'excrements c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en coalescence of excrements subst.
es coalescencia de excrementos c. nom. f.
fr coalescence d'excréments c. nom. f.

coalescència d’excrements c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Fenomen pel qual excrements -sencers o fragments- s’uneixen en llurs punts de contacte i donen lloc a la formació d’unitats de mida més gran (microagregats).
V. t.: excrement m.
en coalescence of excrements
es coalescencia de excrementos
fr coalescence d’excrements

disgregació d'excrements c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
en disintegration of excrements subst.
es disgregación de excrementos c. nom. f.
fr fragmentation d'excréments c. nom. f.

envelliment d'excrements c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en aging of excrements subst.
es envejecimiento de excrementos c. nom. m.
fr vieillissement m.

envelliment dels excrements c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés pel qual els excrements s’alteren, especialment aquells que són rics en matèria orgànica, i perden la seva forma original. Es distingeixen tres tipus d’envelliment: 1) desintegració (formació d’esquerdes, pèrdua de forma i disminució de volum); 2) coalescència (excrements o fragments s’uneixen pels seus punts de contacte i formen unitats més grans (microagregats), i 3) envelliment intern.
en excrement aging
es envejecimiento de excrementos
fr viellissement des excrements
gl envellecemento de excrementos

excrements m. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
Matèria fecal, residu dels aliments que han estat digerits i que és expel·lit, en circumstàncies normals, a través de l’anus. S’hi troben també bacteris, cèl·lules despreses de la superfície mucosa i substàncies procedents de les secrecions de les glàndules digestives (budell, fetge, pàncrees); també són anomenats excreta i femta.