Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureexpedir (VOCFOR)
 generalitats
veureexpedir1 (DJC)
 dret públic
veureexpedir2 (DJC)
 dret
veureexpedir3 (DJC)
 dret públic
veureexpedir4 (DJC)
 dret públic
veureexpedir un tren (DPF)
 transport ferroviari
veurereexpedir (DPF)
 transport ferroviari
Cerca expedir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

expedir v. tr.
Vocabulari forestal
generalitats
fr délivrer v. tr.

expedir1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Donar curs {a una causa o un afer}.
Ex.: Finalment, han expedit la causa i l’hem guanyada.
es expedir

expedir2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Trametre.
Ex.: L’empresa ha expedit la majoria de productes a l’estranger i ha obtingut més guanys que en anys anteriors.
Sin. pref.: trametre v. tr.
V. t.: donar curs c. v.
es expedir

expedir3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Estendre per escrit {un certificat o un altre document oficial}.
Ex.: Pots demanar que t’expedeixin el document d’identitat en aquesta comissaria.
Sin. compl.: despatxar2 v. tr.
es expedir

expedir4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Donar o publicar {un acte o un decret}.
Ex.: S’ha expedit el decret d’aprovació de la modificació del reglament.
es expedir

expedir un tren c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Ordenar a un tren que circuli fins a la pròxima estació.

reexpedir v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Canviar la destinació d’una expedició.