Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureaprofitament extraordinari (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurecognitio extraordinaria (DJC)
 dret romà
veuregratificació extraordinària (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurepaga extraordinària (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurequaestio extraordinaria (DJC)
 dret romà
veureraig extraordinari (DEM)
 física
veurerecurs extraordinari de revisió (DJC)
 dret públic
veurerevinguda extraordinària (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
Cerca extraordinari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aprofitament extraordinari c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

cognitio extraordinaria [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
V.: cognitio extra ordinem c. nom. f.

gratificació extraordinària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Remuneració salarial de venciment periòdic superior al mes que es cobra a la data de venciment o bé prorratejada al llarg de l’any.
Sin. compl.: paga extra c. nom. f., paga extraordinària c. nom. f.
es gratificación extraordinaria, paga extra, paga extraordinaria

paga extraordinària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Gratificació extraordinària.
Sin. pref.: gratificació extraordinària c. nom. f.
es gratificación extraordinaria, paga extraordinaria, paga extra

quaestio extraordinaria [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Òrgan judicial en matèria penal instituït pel senat en el segle i aC en els municipis i en les províncies itàliques annexades a Roma.

raig extraordinari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Un dels dos raigs en què es divideix la llum que incideix en un material sòlid birefringent i en una direcció diferent de la de l’eix òptic del material.

recurs extraordinari de revisió c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
Recurs administratiu o judicial de caràcter extraordinari contra un acte o sentència en ferm.
V. t.: recurs contenciós administratiu c. nom. m.
es recurso extraordinario de revisión

revinguda extraordinària c. nom. f.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial