Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (99 registres)
veureadsorciĂł fĂ­sica (DCA)
 fĂ­sica
veureal·lèrgia física (DEM)
 immunologia
 neurologia
veureambient fĂ­sic (ATGC)
 geografia
veureanèmia hemolítica de l’exercici físic (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitĂ ries
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
 urologia
veureanomalia geofĂ­sica (DGEOL)
 geofĂ­sica
veureAny GeofĂ­sic Internacional (DCA)
 geografia
veurebiofĂ­sic -a (DEM)
 biologia
 fĂ­sica
veurebiofĂ­sic -a (DEM)
 biologia
 fĂ­sica
 professions
veurebiofĂ­sica (DEM)
 biologia
 fĂ­sica
veurebiofĂ­sica (DCA)
 biologia
 fĂ­sica
Cerca fĂ­sic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adsorciĂł fĂ­sica f.
Diccionari de les ciències ambientals
fĂ­sica
Adsorció que és conseqüència de les forces d’atracció entre les molècules dels sòlids i la substància que és adsorbida.
en physical adsorption subst.
es adsorciĂłn fĂ­sica f.
fr adsorption physique f.

al·lèrgia física f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
neurologia
Al·lèrgia en què l’organisme reacciona davant d’estímuls físics, com ara el fred, la calor o la llum.

ambient fĂ­sic c. nom. m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Ambient geogrĂ fic, conjunt de factors fĂ­sics (clima, relleu, vegetaciĂł, etc.) que integren un paisatge natural determinat.
Sin. compl.: ambient geogrĂ fic c. nom. m.
V. t.: paisatge humanitzat c. nom. m.

anèmia hemolítica de l’exercici físic f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
urologia
Hemoglobinèmia i hemoglobinúria autolimitades que es presenten en individus joves després d’un exercici físic particularment intens. L’hemòlisi es produeix per la compressió extrínseca dels eritròcits per la musculatura en contracció constant, l’augment del volum sanguini circulant, l’acidosi làctica i l’acreixement de la temperatura corporal. Hom no ha detectat cap mena d’alteració de la forma dels eritròcits.
Sin. compl.: anèmia de l’esportista

anomalia geofĂ­sica f.
Diccionari de geologia
geofĂ­sica
Variació ràpida d’una magnitud geoquímica o geofísica (magnetisme, gravimetria, etc.) per causa de la distribució irregular de les masses a l’escorça terrestre; regionalment és caracteritzada per la diferència entre el valor observat i el valor calculat del model teòric d’una magnitud geofísica, i canvia poc o molt lentament com a mitjana.
en anomaly
es anomalĂ­a
fr anomalie

Any GeofĂ­sic Internacional n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Programa internacional de recerca, organitzat pel Consell Internacional d’Unions Científiques, desenvolupat entre el juliol de 1957 i el desembre de 1958, per a fer un estudi sistemàtic de la Terra, que comprenia diversos camps: geomagnetisme, meteorologia, oceanografia, sismologia, etc.
en International Geophysical Year n. pr.
es Año Geofísico Internacional n. pr. m.
fr An GĂ©ophysique International n. pr. m.

biofĂ­sic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
fĂ­sica
Relatiu o pertanyent a la biofĂ­sica.

biofĂ­sic -a m. i f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
fĂ­sica
professions
Persona versada en biofĂ­sica.

biofĂ­sica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
fĂ­sica
Branca de la biologia i de la física que estudia els fenòmens físics lligats als sistemes biològics a tots els nivells (tant purament molecular, com cel·lular, com d’un organisme pluricel·lular sencer o, fins i tot, d’un ecosistema).
de Biophysik
en biophysics
es biofĂ­sica
fr biophysique
it biofisica

biofĂ­sica f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
fĂ­sica
Estudi dels fenòmens físics lligats als sistemes biològics des del nivell molecular fins al d’un ecosistema, passant pel cel·lular o pel d’un organisme pluricel·lular sencer.
en biophysics subst.
es biofĂ­sica f.
fr biophysique f.