Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 32 (313 registres)
veureagudesa olfactòria (DEM)
 otorinolaringologia
veureal·lucinació olfactòria (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
veureanĂ lisi factorial (DEM)
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
 psicologia
veureangle olfactori (DEM)
 anatomia
 otorinolaringologia
veurebanc calefactor (DUQ)
 quĂ­mica
veurebanys calefactors (DUQ)
 quĂ­mica
veurebastonet olfactori (DEM)
 neurologia
veurebloc calefactor (DUQ)
 quĂ­mica
veurebloc calefactor (DEM)
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
 material mèdic i ortopèdic
veurebulb olfactori (DEM)
 neurologia
 Ă˛rgans i sistemes
Cerca factor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agudesa olfactòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
Capacitat que té el nas de percebre i distingir olors.

al·lucinació olfactòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Al·lucinació que afecta la percepció olfactòria.

anĂ lisi factorial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
psicologia
Tècnica matemàtica i estadística, d’ús freqüent en la investigació experimental psicològica i pedagògica, que és basada en la teoria de les correlacions i que té per objecte de manifestar el grau de variabilitat comuna existent en un cert camp de fenòmens. S’aplica, sobretot, en l’estudi de les diferències individuals i en la indagació de les aptituds i les qualitats de la personalitat.

angle olfactori m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
otorinolaringologia
Angle constituït per l’eix basiocranial i el pla de la làmina cribrosa.

banc calefactor c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Banc.

banys calefactors c. nom. m. pl.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Banys d’escalfament.

bastonet olfactori m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Porció apical prima d’una neurona bipolar del nervi olfactori, una dendrita modificada, que s’estén com una prolongació cilíndrica des del nucli fins a la superfície de l’epiteli de l’òrgan de l’olfacte.

bloc calefactor c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Bloc.

bloc calefactor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
material mèdic i ortopèdic
Paral·lelepípede de metall, escalfat per procediments diversos, proveït de forats d’emmotllat diferent per tal de contenir termòmetres, receptacles, etc. És emprat per a estudiar els canvis soferts per les substàncies en ésser sotmeses a variacions graduals de temperatura.

, bulbus olfactorius
bulb olfactori m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les dues masses petites de substància nerviosa situades, una a cada costat, sobre la canal olfactòria de la làmina cribrosa de l’etmoide i a sota de les dues circumvolucions olfactòries interna i externa. De la seva cara inferior es desprenen els nervis olfactoris. El seu extrem anterior s’insinua sota un petit replec de la duramàter anomenat tenda olfactòria de Trolard. El seu extrem posterior correspon al solc límit, que el separa de la cinta olfactòria.
Sin. compl.: carúncula mamil·lar, tubercle de Morgagni, tubercle olfactori
la bulbus cinereus