Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureaerobi facultatiu (DCA)
 biologia
veureaerobi -òbia facultatiu -iva (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 microbiologia i patologia infecciosa
veureanaerobi facultatiu (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 microbiologia i patologia infecciosa
veureanaerobi facultatiu (DCA)
 biologia
veureanaerobiosi facultativa (VMCS)
 propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
veurefacultat (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefacultat (DJC)
 dret
veurefacultat (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurefacultat de recuperació possessòria (DJC)
 dret públic
veurefacultat germinativa (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducció
Cerca facultat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aerobi facultatiu m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Organisme que normalment no es desenvolupa en presència d’oxigen lliure, però que pot tolerar-lo (per oposició a aerobi estricte).
V. t.: aerobi estricte m.
en facultative aerobe subst.
es aerobio facultativo m.
fr aérobie facultatif m.

aerobi -òbia facultatiu -iva adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
microbiologia i patologia infecciosa
Dit del microorganisme que normalment no es desenvolupa en presència de l’oxigen, però que sota certes circumstàncies adquireix el poder de viure-hi.
Sin. compl.: amfimicrobià -ana

anaerobi facultatiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
microbiologia i patologia infecciosa
Anaerobi que pot viure en presència d’oxigen.

anaerobi facultatiu m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Anaerobi que pot viure tant en presència com en absència d’oxigen lliure.
en facultative anaerobe subst.
es anaerobio facultativo m.
fr anaérobie facultatif m.

anaerobiosi facultativa c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
en anaerobiosis subst.
es anaerobiosis facultativa c. nom. f.
fr anaérobiose f.

facultat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Poder, dret, de fer alguna cosa. Així, hom entén per facultats mentals la capacitat d’un individu de dur a terme el conjunt de les funcions psíquiques.

facultat f.
Diccionari jurídic
dret
Poder o dret de fer alguna cosa.
Ex.: La llei li dona la facultat de disposar lliurement de tots els seus béns. Facultat plena. Facultat lliure. Facultat entera. Facultat incondicionada. Facultat limitada.
es facultad

facultat f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Capacitat.
Sin. pref.: capacitat f.

facultat de recuperació possessòria c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Potestat de recuperació possessòria.
Sin. pref.: potestat de recuperació possessòria c. nom. f.
es facultad de recuperación posesoria

facultat germinativa c. nom. f.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció