Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurefallida (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefallida (FONECO)
 economia
veurefallida1 (DJC)
 dret mercantil
veurefallida2 (DJC)
 dret mercantil
veurefallida3 (DJC)
 dret mercantil
veurefallida4 (DJC)
 dret
veurefallida bancària (FONECO)
 economia
veurefallida del mercat (FONECO)
 economia
veurefallida multiorgànica (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefallida testicular autoimmunitària (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 urologia
Cerca fallida a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fallida f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Insuficiència, fracàs, manca de resposta.
en failure
es fallo

fallida f.
Fonaments d’economia
economia
en failure subst.

fallida1 f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Fet de deixar de complir, una persona o una empresa comercial o industrial, amb llurs pagaments quan té un passiu superior a l’actiu.
Ex.: Fer fallida.
Sin. compl.: bancarrota f.
es quiebra, bancarrota, insolvencia definitiva

fallida2 f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Situació d’una persona o d’una empresa comercial o industrial que ha deixat de complir habitualment els seus pagaments a causa d’una insuficiència de l’actiu per afrontar el passiu.
V. t.: suspensió de pagaments2 c. nom. f.
es bancarrota, insolvencia definitiva, quiebra

fallida3 f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Situació de la persona o de l’empresa fallides.
Ex.: Estar en fallida. Declarar-se en fallida.
Sin. compl.: bancarrota f.
es quiebra, bancarrota, insolvencia definitiva

fallida4 f.
Diccionari jurídic
dret
Situació del comprador que, en una subhasta, no ha pagat el preu de la cosa adquirida dins el termini fixat.
Sin. compl.: bancarrota f.
es quiebra, bancarrota, insolvencia definitiva

fallida bancària c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en bank failure subst.

fallida del mercat c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Fenomen en què la persecució individual de l’interès propi té conseqüències negatives per al conjunt de la societat.
en market failure subst.

fallida multiorgànica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Insuficiència de diversos òrgans i sistemes.

fallida testicular autoimmunitària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
urologia
Insuficiència testicular associada amb una síndrome poliglandular autoimmunitària de tipus I (insuficiència suprarenal, hipoparatiroïdisme i candidosi cutaneomucosa crònica) o de tipus II (insuficiència suprarenal, tiroïditis autoimmunitària i diabetis mellitus de tipus I), o bé amb una anèmia perniciosa, vitiligen, hepatitis crònica activa, malaltia de Graves-Basedow o hipopituïtarisme.