Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veureconferir (DJC)
 dret
veuredeferir1 (DJC)
 dret penal
veuredeferir2 (DJC)
 dret
veuredeferir3 (DJC)
 dret
veuredeferir4 (DJC)
 dret
veuredeferir l’herència (DJC)
 dret civil
veurediferir1 (DJC)
 dret públic
veurediferir2 (DJC)
 dret
veureenferir (VOCFOR)
 pesca continental
veureenferir1 (DPESCA)
 pesca
Cerca ferir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conferir v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Concedir o atribuir {un dret, un càrrec, un poder o una facultat} en virtut de la pròpia autoritat.
Ex.: S’ha modificat la legislació per tal de conferir als municipis més competències en matèria urbanística.
es conferir

deferir1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Denunciar {una persona culpable} a l’autoritat.
Ex.: La víctima ha deferit l’agressor a la justícia.
es deferir

deferir2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Acordar o concedir {honors o dignitats}.
Ex.: Agraeixo humilment els honors que m’han estat deferits amb motiu d’aquesta celebració.
es deferir

deferir3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Cedir {un poder o una jurisdicció}.
Ex.: La causa ha estat deferida al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
es deferir

deferir4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Sotmetre {alguna cosa} a la determinació d’altri o a una jurisdicció.
Ex.: La resolució de l’assumpte ha estat diferida a la direcció.
es deferir

deferir l’herència c. v.
Diccionari jurídic
dret civil
Oferir o atribuir l’herència d’una persona o cridar el successor o successora que pertoca segons l’ordre de crides successòries que estableix la llei o la persona que ha testat.
Ex.: L’hereu cridat és aquell a favor del qual es defereix l’herència. L’herència es va deferir als nets, ja que els fills hi havia renunciat.
es deferir la herencia

diferir1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Ajornar.
Ex.: Amb la crisi, s’han vist obligats a diferir el pagament del deute.
Sin. pref.: ajornar v. tr.
V. t.: perllongar2 v. tr.
es aplazar

diferir2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Ser diferent d’algú o d’alguna cosa o ser dissemblant.
Ex.: La seva versió dels fets difereix de la dels testimonis.
es diferir

enferir v. tr.
Vocabulari forestal
pesca continental

enferir1 v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Ajuntar la cadena a l’arguenell o cigala de l’àncora amb un grillet.
es entalingar v. tr., etalingar v. tr.