Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureafermar (VOCFOR)
 compactació i pavimentació
veureafermar (DJC)
 dret
veureafermar (NOV)
 enginyeria
veureafermar-se (DJC)
 dret
veurefermar1 (DJC)
 dret públic
veurefermar (DRAMAD)
 ramaderia
veurefermar2 (DJC)
 dret
veurefermar3 (DJC)
 dret
veurerefermar (DJC)
 dret
Cerca fermar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afermar v. tr.
Vocabulari forestal
compactació i pavimentació
Sin. pref.: consolidar v. tr.

afermar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer ferm.
Ex.: Han afermat el president en el seu càrrec.
Sin. pref.: fer ferm c. v.
es afianzar, ratificar

afermar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 62 de la quarta sèrie.

afermar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Ratificar-se o mantenir-se ferm.
Ex.: El diputat s’aferma en la seva posició.
es ratificar

fermar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Ratificar.
Ex.: La situació econòmica actual ferma les perspectives que s’oferien per a la zona euro.
Sin. pref.: ratificar v. tr.
es confirmar, ratificar

fermar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Lligar un animal amb una corda, cadena o corretja perquè no pugui fugir.
es atar v. tr.

fermar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Establir {un tracte o conveni} amb seguretat i força legal.
Ex.: Els partits van fermar un pacte de governabilitat.
es afianzar

fermar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Prestar fiança o caució.
Ex.: L’adquirent, abans de poder començar a gaudir de la propietat, ha de fermar l’adquisició mitjançant l’abonament de les arres.
es afianzar

refermar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer més ferma {una actitud, una posició o una condició}.
Ex.: Els resultats de les eleccions han refermat la confiança dels ciutadans en el partit. Els presidents de França i Espanya es reuneixen per refermar la relació entre els dos països.
es reafirmar, afianzar