Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (3 registres)
veurefertilitzar (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducció
veurefertilitzar (DAGRIC)
 agricultura
veurefertilitzar amb adob verd (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
Cerca fertilitzar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fertilitzar v. tr.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció
Sin. pref.: adobar2 v. tr.

fertilitzar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Aplicar en un terreny o a les plantes substàncies orgàniques o minerals amb els nutrients indispensables per al creixement de les plantes i la millora del terreny, perquè doni collites abundants.
Sin.: adobar v. tr.
es abonar v. tr., fertilizar v. tr.

fertilitzar amb adob verd c. v.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Aplicar al sòl material vegetal fresc (adob verd), procedent de plantes sembrades en el mateix camp en el qual es vulguin enterrar o bé portat d’un altre lloc.
Els objectius són els següents: 1) millorar l’estructura, la porositat i la infiltració; 2) disminuir la susceptibilitat al segellat i a l’encrostament superficial; 3) millorar la fertilitat del sòl en promoure el reciclatge de nutrients de la part subsuperficial a la superficial, i 4) si es tracta d’una planta de la família de les fabàcies, aportar nitrogen fixat de l’atmosfera per associació simbiòtica amb bacteris, generalment del gènere Rhizobium.
L’aplicació s’ha de realitzar durant l’inici de la floració, que és el moment més adequat des d’un punt de vista nutricional i de consistència aquosa del material, la qual cosa facilita una descomposició ràpida al sòl. S’ha de soterrar entre uns cinquanta i vuitanta dies abans de la sembra del cultiu següent.
V. t.: adob verd c. nom. m., fertilitzant estimulant c. nom. m., segellat | segellada m.
en green manuring
en [GB] fertiliser with green manure
en [US] fertilizer with green manure
es abonar en verde
fr fertiliser avec engrais vert
gl abonar em verde
pt adubação verde