Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veuredelicte de reunió o manifestació il·lícites (DJC)
 dret penal
veuredesinfestació (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
veuredesinfestació (DAGRIC)
 agricultura
veuredesinfestar (DAGRIC)
 agricultura
veurefer festa (DJC)
 dret
veurefesta (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurehipermetropia manifesta (DEM)
 malalties i síndromes
 oftalmologia
veureinfestació (VOCFOR)
 generalitats
 plagues: insectes i altres animals
veureinfestació (DEM)
 conceptes generals i de suport
 microbiologia i patologia infecciosa
veureinfestació (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca festa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

delicte de reunió o manifestació il·lícites c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que consisteix a celebrar una reunió o una manifestació il·lícites amb la finalitat de cometre un delicte o aquelles en què assisteixin persones amb armes, artefactes explosius o objectes contundents o perillosos.
V. t.: delicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques c. nom. m.
es delito de reunión o manifestación ilícitas

desinfestació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pública
Exterminació o destrucció d’insectes, rosegadors, o altres animals capaços de transmetre infeccions i d’envair les persones, llurs pertinences o llur hàbitat.

desinfestació f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Exterminació d’insectes, de rosegadors o d’altres animals capaços de transmetre infeccions.
es desinfestación f.

desinfestar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Exterminar insectes, rosegadors o altres animals capaços de transmetre infeccions.
es desinfestar v. tr.

fer festa c. v.
Diccionari jurídic
dret
No treballar o no anar a la feina o a l’escola.
Ex.: Demà farà festa perquè se’n va a un congrés de dret civil.
es hacer fiesta

festa f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Dia festiu.
Sin. pref.: dia festiu c. nom. m.
es día festivo

hipermetropia manifesta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
oftalmologia
Hipermetropia que solament es pot corregir amb l’ús de lents convergents.

infestació f.
Vocabulari forestal
generalitats
plagues: insectes i altres animals

infestació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
microbiologia i patologia infecciosa
Acció d’infestar o infestar-se; l’efecte.
Sin. compl.: ectoparasitisme
de Befall, Infestation
en infestation
es infestación
fr infestation
it infestazione

infestació f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Infecció provocada per un ectoparàsit.
es infestación f.