Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 57 (568 registres)
veureàcid fitànic (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
 miscel·lània
 química
veureàcid fitínic (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 gastroenterologia
 miscel·lània
 química
veureactinofitosi (DEM)
 dermatologia
 semiologia
veureadenoma hipofític (DEM)
 anatomia patològica
 endocrinologia i nutrició
veureadjudicació d’aprofitament (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veureadjudicació d’aprofitaments (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureafital (DGEOL)
 geologia històrica
veureafitament (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureafitament (DJC)
 dret
veureafitar (DJC)
 dret
Cerca fit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid fitànic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
miscel·lània
química
Àcid gras de cadena ramificada d’origen vegetal, de nom químic 3,7,11,15-tetrametilhexadecanoic, present en la dieta. El dèficit enzímic de la hidroxilasa de l’àcid fitànic provoca una acumulació d’aquest àcid en els teixits (malaltia de Refsum).

àcid fitínic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
gastroenterologia
miscel·lània
química
Èster hexafosfòric de l’inositol. Es troba abundantment en els teixits de sosteniment dels vegetals, especialment dels cereals. En els intestins, l’àcid fitínic ingerit dóna lloc a la fitina, que és molt insoluble a pH superiors a 3, amb la consegüent disminució de l’absorció dels ions Ca++ i Mg++ per la mucosa intestinal. Aquest efecte d’anticalcificació és inhibit per la vitamina D.
Sin. compl.: àcid fític

actinofitosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
semiologia
Manifestacions cutànies de l’actinomicosi i de la nocardiosi.

adenoma hipofític m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutrició
Cadascun dels diversos adenomes originats en l’adenohipòfisi o en les cèl·lules aberrants adenohipofítiques de l’infundíbul diencefàlic, de la tija pituïtària o de l’os esfenoide entre la nasofaringe i la fossa pituïtària. Pot sintetitzar i alliberar hormones, provocant en molts casos una síndrome hipersecretora. Els adenomes que presenten una extensió suprasellar poden produir símptomes i signes de compressió dels nervis òptics, del si cavernós o dels nervis oculomotors. Excepcionalment poden experimentar una necrosi i una hemorràgia (apoplexia hipofisial). Des del punt de vista macroscòpic hom distingeix entre l’adenoma encapsulat, que limita dins la cobertura de la sella turca, l’adenoma invasor, que infiltra la duramàter, el sòl de la sella turca, els sins nasals o altres estructures, i l’adenoma gegant en què la vora del creixement superior es situa 20 mm per sobre deljou esfenoïdal. La classificació tradicional dels adenomes hipofítics en cromòfobs, acidòfils i basòfils no correspon prou bé als tipus cel·lulars específics observats ni a llurs patrons de secreció hormonal. Actualment hom distingeix les següents modalitats histopatològiques: adenoma productor de prolactina, adenoma productor d’hormona de creixement, adenoma mixt productor d’hormona de creixement i prolactina, adenoma de cèl·lules mare acidòfil, adenoma productor d’hormona adrenocorticotropa, adenoma productor de tirotropina, adenoma gonadòtrop, adenoma plurihormonal i adenoma de cèl·lules nul·les.
Sin. compl.: adenoma pituïtari
en pituitary adenoma

adjudicació d’aprofitament c. nom. f.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya

adjudicació d’aprofitaments c. nom. f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

afital adj.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Dit del medi marí o lacustre en el qual no poden viure les plantes, l’abast del qual coincideix gairebé sempre amb els medis afòtics.
Ant.: fital adj.
V. t.: afòtic | afòtica adj.
en aphytal zone
es zona afital
fr zone aphytale

afitament m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
Sin. pref.: fitació f.

afitament m.
Diccionari jurídic
dret
Fitació.
Ex.: Recordeu que, abans de res, cal seguir estrictament els tràmits de delimitació i afitament.
Sin. pref.: fitació f.
es ahitamiento, amojonamiento

afitar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fitar.
Ex.: Fins que no hauran acabat d’afitar l’heretat no en podrem prendre possessió.
Sin. pref.: fitar v. tr.
es ahitar, amojonar