Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 34 (337 registres)
veureactivaciĂł limfocĂ­tica (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
veureadjectiu focal (GTG)
veureadverbi focal (GTG)
veureafocat (DJC)
 història del dret
veurealimfocitosi (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureamfòcit (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 citologia
veureangiomatosi multifocal (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 dermatologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureanticòs limfocitotòxic (DEM)
 immunologia
veureĂ rea tallafoc (VOCFOR)
 incendis forestals
veurearma de foc (VOCFOR)
 caça
Cerca foc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

activaciĂł limfocĂ­tica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
Conjunt d’interaccions bioquímiques que actuen damunt dels limfòcits i provoquen l’alliberament de mediadors biològicament actius.

adjectiu focal m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu adverbial que emfatitza l’essència del nom que modifica respecte a qualsevol característica accessòria.
Ex.: un simple obrer
una
mera opiniĂł
GEIEC: 9.5e
es adjetivo focalizador m.

adverbi focal m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi que precisa, matisa, afegeix o contraposa el constituent sobre el qual incideix a uns altres de possibles o pressuposats.
Ex.: Ha agafat només les pomes
Amb prou feines ha agafat les pomes
Ha agafat
fins i tot les pomes
Ha agafat
precisament les pomes
GEIEC: 16.8
es adverbio focal m., adverbio de foco m.

afocat adj.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Que és obligat pel senyor feudal a residir en el territori d’aquest o, si més no, a participar en les exaccions comunals, s’aplica a un home.
Ex.: Pere Cabot i els seus fills van acudir al castell com a homes afocats de Sibil·la, muller de Ramon de Vilanova, donzell, i hereva de Simon de Llor, el seu germà difunt.

alimfocitosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Absència completa o quasi completa de limfòcits a la sang; limfopènia.

amfòcit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
citologia
Cèl·lula amfòfila.

angiomatosi multifocal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
dermatologia
malalties i sĂ­ndromes
Presència de múltiples angiomes a la pell i les parts toves, amb o sense associació d’angiomes dels òrgans interns, o bé que s’estenen per una gran part del cos.

anticòs limfocitotòxic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
Anticòs específic per als antígens d’histocompatibilitat, que indueix la lisi cel·lular en fixar-se en la membrana dels limfòcits.

Ă rea tallafoc c. nom. f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

arma de foc c. nom. f.
Vocabulari forestal
caça