Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (130 registres)
veureaforat | aforada1 (DJC)
 dret
veureaforat | aforada2 (DJC)
 dret constitucional
 dret processal
veurealcohol camforat (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 dermatologia
 farmacologia
veureanus imperforat (DEM)
 anatomia patològica
 embriologia
 gastroenterologia
veurecamforat -ada (DEM)
 farmacologia
 quĂ­mica
veureetilcamforat de bismut (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureforat (AQQ)
 quĂ­mica
veureforat (DEM)
 anatomia
veureforat1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureforat2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca forat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aforat | aforada1 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que es beneficia d’una jurisdicció privilegiada.
Ex.: No tinc competència per a jutjar una persona aforada.
Sin. compl.: amb fur propi o especial loc. adj.
es aforado | aforada

aforat | aforada2 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret constitucional
dret processal
Persona sotmesa a un fur judicial especial, per raó del càrrec que ocupa, que consisteix en el fet que la competència per a jutjar llurs actes o fets correspongui a un òrgan jurisdiccional superior al que l’ostenta ordinàriament.
V. t.: aforament m.
es aforado | aforada

alcohol camforat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
dermatologia
farmacologia
Solució alcohòlica de càmfora al 10 %, emprada en friccions com a analgèsic, estimulant i rubefaent.

anus imperforat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
embriologia
gastroenterologia
Oclusió congènita de l’obertura natural de l’anus amb agènesi del canal anal (imperforació anal baixa) o de l’ampul·la rectal (imperforació anal alta). En el primer cas el recte es desenvolupa normalment fins a la part superior del sòl pelvià, però el canal és absent; en aquestes circumstàncies el recte s’obre, en l’home, en la uretra prostàtica (agènesi anorectal amb fístula rectouretral), i en la dona en el fòrnix posterior de la vagina (agènesi anorectal amb fístula rectovaginal). Hi ha variants d’aquest tipus d’imperforació baixa amb obertura del recte en la bufeta urinària o en la uretra membranosa, en l’home, i en la part posterior de la vagina, en la dona. En ambdós sexes és possible que el recte no es fistulitzi (agènesi anorectal sense fístula). En el cas d’imperforació anal alta hi ha un canal anal normal i una atrèsia del recte (atrèsia rectal). En totes aquestes anomalies és freqüent la coexistència d’altres malformacions: atrèsia esofàgica i atrèsia intestinal, malformacions cardíaques i urogenitals, espina bífida, peus bots, etc.

camforat -ada adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
quĂ­mica
Que conté càmfora.

etilcamforat de bismut m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
Fou emprat com a antisifilĂ­tic per via intramuscular.

forat m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Absència d’un electró en un semiconductor. Quan un electró veí es mou cap a un forat, un nou forat es crea en el lloc que abandona l’electró. D’aquesta manera, un forat es pot moure a través d’un sòlid de la mateixa manera que ho fa un electró.
en hole subst.

forat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Obertura que travessa un cos (generalment un os o una membrana) o bé s’hi endinsa, i per la qual passen una o diverses formacions anatòmiques (vas, nervi, etc.).
de Foramen, Loch
en foramen, hole
es agujero
fr orifice, trou
it foro
la foramen

forat1 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Lloc amagat entre muntanyes; coll estret.
V.: coll2 m., congost m.

forat2 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
En escalada, obertura natural d’una paret utilitzada com a presa.
V. t.: bretxa2 f.
en hole
es agujero
fr trou