Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureaffinitas superveniens, sponsalia futura solvit (DJC)
 dret canònic
veurearbre amb futur (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurearbre sense futur (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurecontracte de futur (DJC)
 documentació jurídica
 dret mercantil
veurecontracte de futurs (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecontracte de futurs (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
veurefutur perfet (GTG)
veurefutur simple (GTG)
veurefutura (DJC)
 dret
veurefuturari | futurària (DJC)
 dret
Cerca futur a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

affinitas superveniens, sponsalia futura solvit [la] en. fras.
Diccionari jurídic
dret canònic
L’incest amb un parent de l’altre cònjuge esdevingut abans del matrimoni dissol el matrimoni futur.
Sin. compl.: affinitas superveniens en. fras.

arbre amb futur c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
fr arbre d’avenir c. nom. m.

arbre sense futur c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
fr arbre sans avenir c. nom. m.

contracte de futur c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret mercantil
V.: mercat m.

contracte de futurs c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Contracte o acord que obliga les parts contractants a comprar o vendre un nombre determinat de béns (p. ex., una collita prevista) o valors en un data futura i determinada i amb un preu establert prèviament.
L’objectiu és avançar i assegurar els ingressos de les collites previstes. S’ha convertit en un instrument financer de cobertura.
V.: venda de la collita prevista c. nom. f.
en futures contract
es contrato de futuros
fr contract à terme
gl contrato de futuros
pt contrato de futuros

contracte de futurs c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
Contracte o acord que obliga les parts contractants a comprar o vendre un nombre determinat de béns (p. ex., una collita prevista) o valors en un data futura i determinada i amb un preu establert prèviament.
L’objectiu és avançar i assegurar els ingressos de les collites previstes. S’ha convertit en un instrument financer de cobertura.
V.: explotació agrària c. nom. f., venda de la collita prevista c. nom. f.
en futures contract
es contrato de futuros
fr contract à terme
gl contrato de futuros, contrato a termo
pt contrato de futuros

futur perfet m.
Glossari de termes gramaticals
Temps verbal compost que, en l’ús propi, indica que la situació expressada pel verb és anterior a un moment de referència futur i es vincula a aquest moment.
Ex.: A les deu, ja se n’haurà anat tothom
GEIEC: 20.5.3b
Ant.: futur simple
Sin.: futur anterior, futur compost
es futuro perfecto m., futuro compuesto m.

futur simple m.
Glossari de termes gramaticals
Temps verbal simple que, en l’ús propi, indica posterioritat respecte al moment de l’acta de parla.
Ex.: Demà em compraré una canya de pescar
GEIEC: 20.5.3a
Ant.: futur perfet
Sin.: futur imperfet
es futuro simple m., futuro imperfecto m.

futura f.
Diccionari jurídic
dret
Dret a la successió d’un benifet o d’un càrrec quan encara està vacant.
es futuro

futurari | futurària adj.
Diccionari jurídic
dret
Pertanyent a una successió futura.
Ex.: Compta amb la renda futurària per a pagar els deutes.
es futurario | futuraria