Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veuregenèric -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureÍndex Oficial dels Noms Genèrics Rebutjats i Invàlids en Zoologia (CINZ)
 zoologia
veureintergenèric -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureLlista Oficial dels Noms Genèrics en Zoologia (CINZ)
 zoologia
veurenom genèric (CINZ)
 zoologia
veurenom genèric (DEM)
 farmacologia
veurenom subgenèric (CINZ)
 zoologia
veureobligació genèrica (DJC)
 dret civil
veurepassiva pronominal amb valor genèric (GTG)
veuresubgenèric | subgenèrica (CINZ)
 zoologia
Cerca genèric a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

genèric -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Relatiu o pertanyent al gènere, a les coses d’un mateix gènere (per oposició a específic).

Índex Oficial dels Noms Genèrics Rebutjats i Invàlids en Zoologia n. pr. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Índex Oficial, actualitzat i publicat per la Comissió, que esmenta els noms genèrics que han estat rebutjats per decisió de la Comissió, en relació amb la Zoologia.
en Official Index of Rejected and Invalid Generic Names in Zoology subst.

intergenèric -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Dit de l’híbrid produït per dues espècies de gènere diferent.

Llista Oficial dels Noms Genèrics en Zoologia n. pr. f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Llista Oficial, actualitzada i publicada per la Comissió, que esmenta les noms genèrics aprovats sobre els quals s'han pres decisions en les opinions de la Comissió, en relació amb la Zoologia.
V. t.: Llista de Noms Disponibles en Zoologia n. pr. f.
en Official List of Generic Names in Zoology subst.

nom genèric c. nom. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Nom de gènere.
Sin. pref.: nom de gènere c. nom. m.
en generic name subst.

nom genèric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Nom de cada fàrmac proposat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i acceptat internacionalment. L’OMS publica periòdicament una proposta de nom genèric anomenada proposta de denominacions comunes internacionals (DCI), en anglès international nonpropietary names (INN). Una vegada s’aprova una DCI recomanada, és acceptada com a únic nom genèric per la majoria d’estats membres.

nom subgenèric c. nom. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Nom de subgènere.
Sin. abs.: nom de subgènere c. nom. m.
en subgeneric name subst.

obligació genèrica c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Obligació l’objecte de la qual és indeterminat.
es obligación genérica

passiva pronominal amb valor genèric f.
Glossari de termes gramaticals
Passiva pronominal que permet interpretar una activitat o un esdeveniment dut a terme per un agent com a propietat genèrica amb un valor modal d’obligació o possibilitat.
Ex.: Les pantalles d’ordinador es netegen amb escuma antiestĂ tica (‘es poden o s’han de netejar’)
GEIEC: 19.3
V. t.: impersonal pronominal, subjecte indefinit
es pasiva pronominal con valor genérico f.

subgenèric | subgenèrica adj.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Pertanyent o relatiu al subgènere.
V. t.: nom subgenèric c. nom. m.