Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veuregeometria (SIG)
 geografia
veuregeometria d’Ackermann (VOCAUTO)
veuregeometria fractal (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veuregeometria molecular (QUIMFIS)
 química
veuregeometria sedimentària (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca geometria a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

geometria f.
Sistemes d'informació geogràfica
geografia
en geometry subst.
es geometría f.

geometria d’Ackermann c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en Ackermann geometry subst.
es geometría de Ackermann c. nom. f.

geometria fractal c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Instrument que permet tractar fenòmens naturals que es descriuen millor amb una dimensió el valor de la qual no és un nombre enter, sinó una fracció i que, per tant, no es corresponen a una dimensió euclidiana, sinó a una dimensió fractal. S’ha utilitzat per a quantificar propietats del sòl que depenen de l’escala, com ara una massa agregada, la superfície de les partícules del sòl, la rugositat superficial o la conductivitat hidràulica, entre altres.
en fractal geometry
es geometría fractal
fr géométrie fractale
gl xeometría fractal
pt geometria fractal

geometria molecular c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 43
en molecular geometry subst.

geometria sedimentària f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Configuració geomètrica dels estrats dins una unitat estratigràfica, la qual revela els processos de dipòsit i les deformacions tectòniques tardanes.
en stratal pattern
es geometría sedimentaria
fr géométrie sédimentaire