Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veuregermen (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducciĂł
veuregermen (DEM)
 citologia
veuregermen1 (DCA)
 biologia
veuregermen2 (DCA)
 biologia
veuregermen cristal·lí (DGEOL)
 cristal·lografia
veuregermen de blat (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
veuregermen de l’esmalt (DEM)
 embriologia
 histologia
veuregermen dental (DEM)
 embriologia
 odontoestomatologia
veuregermen plasmĂ tic (DEM)
 embriologia
 genètica
veureovigermen (DEM)
 citologia
 obstetrĂ­cia i ginecologia
Cerca germen a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

germen m.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducciĂł

germen m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
Conjunt de cèl·lules reproductores o germinals. Terme emprat en oposició a soma i com a sinònim de gàmeta, espora, llavor, zigot, etc. Per extensió i en sentit figurat, es diu d’allò que, desenvolupant-se, pot donar naixença, origen, a una cosa.
de Keim
en germ
es germen
fr germe
it germe

germen1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Microorganisme.
Sin. pref.: microorganisme m.
en germ subst.
es germen m.
fr germe m.

germen2 m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Cèl·lula, òrgan o part d’un organisme capaç de produir un nou individu.
en germ subst.
es germen m.
fr germe m.

germen cristal·lí m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Petit agregat d’àtoms, ions o molècules sobre el qual es pot desenvolupar un cristall.
V. t.: nucleació cristal·lina f.
en crystal nucleus, seed
es germen cristalino
fr germe cristallin

germen de blat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
Extret de les llavors del blat; conté vitamina E.

germen de l’esmalt m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
histologia
Rudiment epitelial que generarà l’esmalt.

germen dental m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
odontoestomatologia
Nucli embrionari de les peces dentals; forma un sac que conté la papil·la dentinal i l’òrgan de l’esmalt.

germen plasmĂ tic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
genètica
Element germinatiu d’un individu que se succeeix a través de les generacions i pel qual es transmeten els caràcters hereditaris.

ovigermen m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
obstetrĂ­cia i ginecologia
Cèl·lula que produirà l’òvul, oòcit, oogoni.