Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 19 (190 registres)
veureablació glacial (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veureablació glacial (DCA)
 geologia
veureabrasió glacial (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veureàcid acètic glacial (DEM)
 química
veureactitud glacial (DEM)
 neurologia
veureagulla glacial (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veurealimentació glacial (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veurealimentació glacial (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veureamfiteatre glacial (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veureanaglacial (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
Cerca glacial a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ablació glacial f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Pèrdua de glaç o névé per causa de la fusió o de la sublimació.
en glacial ablation
es ablación glacial
fr ablation glaciaire

ablació glacial f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Ablació que comporta una pèrdua de glaç per fusió o evaporació en una glacera. La secció de la glacera que es desplaça cap avall per ablació és la zona d’ablació.
en glacial ablation subst.
es ablación glacial f., ablación glaciar f.
fr ablation glaciaire f.

abrasió glacial f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Desgast mecànic de la roca subjacent pel frec d’una glacera.
Sin.: erosió glacial f.
en glacial abrasion
es abrasión glaciar
fr abrasion glaciaire

àcid acètic glacial m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Àcid acètic molt pur, d’una concentració mínima del 99,8 %. És anomenat glacial perquè és susceptible de cristal·litzar a la temperatura ordinària de l’hivern, contràriament al que succeeix amb els altres tipus comercials, que contenen aigua.

actitud glacial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Rigidesa de la marxa, típica de l’esclerosi lateral amiotròfica.

agulla glacial f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Cim agut modelat, a partir d’un relleu preglacial arrodonit, per l’excavació de diversos circs glacials adjacents; per ex., el Matterhorn.
Sin.: horn m.
en glacial horn
es aguja glaciar
fr aiguille glaciaire

alimentació glacial c. nom. f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus

alimentació glacial f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Aportaments de neu, de calamarsa, de pluja, de gebre, que fan acréixer la massa de glaç d’una glacera.
es alimentación glaciar
fr alimentation du glacier

amfiteatre glacial m. impr.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Circ de grans dimensions.
fr cirque en amphithéâtre

anaglacial adj.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Dit de l’estadi d’una glaciació caracteritzat per una expansió de les glaceres, el qual correspon a una regressió marina.
Ant.: cataglacial adj.
en anaglacial
es anaglaciar
fr anaglaciaire