Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureanatomia fisiognomònica (DEM)
 anatomia
veurecognom (DJC)
 dret civil
veurecognomenar (DJC)
 dret civil
veurefisiognomia (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurefisiognomia (DEM)
 anatomia
 semiologia
veurefisiognomia (DCA)
 botànica
veurefisiognòmic -a (DEM)
 anatomia
 semiologia
veurefisiognomònic -a (DEM)
 anatomia
 semiologia
veuremetagnòmia (DEM)
 salut mental
veurepatognòmia (DEM)
 malalties i síndromes
 semiologia
Cerca gnom a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anatomia fisiognomònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Branca de l’anatomia que estudia l’aspecte extern del cos, en especial de la cara.

cognom m.
Diccionari jurídic
dret civil
Nom de família, que identifica i distingeix les persones i indica llur descendència.
es apellido

cognomenar v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Designar {algú} pels cognoms o per un cognom.
Ex.: El primer magnat que es cognomenà Montcada fou Guillem de Muntanyola. En obtenir el domini del castell, passaren a cognomenar-se amb el nom d’aquest.
es apellidar

fisiognomia f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
Sin. compl.: forma de vegetació c. nom. f.
es fisionomía f.

fisiognomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
semiologia
Estudi de la forma general del cap i dels trets de la cara efectuat amb finalitat de reconèixer el caràcter i les inclinacions d’un individu.
Sin. compl.: fisiognomonia

fisiognomia f.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
Caràcter de la vegetació definit per la forma de les plantes que la constitueixen en relació amb la seva adaptació al medi.
en physiognomy subst.
es fisionomía f.
fr physionomie f.

fisiognòmic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
semiologia
Relatiu o pertanyent a la fisiognomia.

fisiognomònic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
semiologia
Relatiu o pertanyent a la fisiognomonia.

metagnòmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Tipus de coneixement derivat de forces mentals ultranormals.

patognòmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
semiologia
Detecció i avaluació dels símptomes i signes d’una malaltia per tal d’arribar al diagnòstic.
Sin. compl.: patognomonia