Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (74 registres)
veureagravació (DJC)
 dret
veureamb grava (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecabina de gravació (LBC)
 cinema
veuredelta de grava (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia fluvial i lacustre
veuredesgravació (DJC)
 dret
veuredesgravació (NOV)
 enginyeria
veuredesgravament (NOV)
 enginyeria
veuredesgravar1 (DJC)
 dret fiscal i tributari
veuredesgravar (NOV)
 enginyeria
veuredesgravar2 (DJC)
 dret fiscal i tributari
Cerca grava a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agravació f.
Diccionari jurídic
dret
Monitori amb amenaça d’excomunió publicat després de tres admonicions.
es agravación, agravamiento

amb grava loc. adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Que conté quantitats apreciables o significatives de grava.
Sin. compl.: graverós adj.
V. t.: grava1 f.
en gravelly
es con grava
fr graveleux

cabina de gravació f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Cabina d’enregistrament.
Sin. pref.: cabina d’enregistrament f.

delta de grava m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia fluvial i lacustre
Tipus de delta caracteritzat per un predomini de la grava sobre els materials detrítics més fins, el qual comprèn els ventalls costaners (fan deltas) i els deltes trenats (braided deltas); per ex., el delta del Palància.
en coarse-grained delta
es delta de gravas
fr delta à graviers

desgravació f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de desgravar.
es desgravación

desgravació f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 39 de la primera sèrie.

desgravament m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 39 de la primera sèrie.
es desgravación f.
fr dégrèvement m.
it sgravamento m.

desgravar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Deduir o rebaixar {una quantitat de diners} de l’import a pagar en concepte d’impostos.
Ex.: L’empresa desgrava l’impost sobre el valor afegit dels productes que compra.
Sin. compl.: desagreujar v. tr.
es desgravar

desgravar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 39 de la primera sèrie.
es desgravar v. tr.
fr dégrever v. tr.
it sgravare v.

desgravar2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Ser motiu de reducció dels impostos.
Ex.: El lloguer del pis desgrava.
es desgravar