Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureendolĂ­max gregariniforme (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veureerugues gregĂ ries (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
veuregregari -Ă ria (DEM)
 biologia
veuregregarina (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veuregregarina (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veuregregarines (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veuregregarinosi (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veuregregarisme (DEM)
 biologia
veureinstint gregari (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitĂ ries
 salut mental
Cerca gregari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

endolĂ­max gregariniforme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Espècie semblant a l’esporozou gregarina, que es troba en els pollastres, els paons, els ànecs, els faisans, etc.

erugues gregĂ ries c. nom. f. pl.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Vegeu la nota de processionĂ ria del pi.

gregari -Ă ria adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Dit dels éssers vius que tenen tendència a associar-se amb altres individus de la mateixa espècie per aconseguir un fi.

gregarina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Protist del gènere gregarina.

gregarina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Gènere de protists (Gregarina sp) de la classe de les gregarines que parasita el tracte digestiu d’invertebrats, particularment d’artròpodes.

gregarines f. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Classe de protists del grup dels apicomplexos.

gregarinosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
InfecciĂł per gregarines.

gregarisme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Tendència a ajuntar-se en grup, tot identificant-s’hi i actuant conforme a la majoria.

instint gregari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
salut mental
Tendència a integrar-se en un col·lectiu i a compartir-ne sense crítica les idees, la conducta; instint social.
Sin. compl.: instint social
en herd instinct