Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veuregresol (DUQ)
 quĂ­mica
veuregresol (VOCLUM)
 luminotècnia
veuregresol (AQQ)
 quĂ­mica
veuregresol de filtraciĂł (DUQ)
 quĂ­mica
veuregresol de Gooch (DUQ)
 quĂ­mica
veuregresol de Gooch (AQQ)
 quĂ­mica
veuregresol de Main-Smith (DUQ)
 quĂ­mica
veuregresol de Munroe (DUQ)
 quĂ­mica
veuregresol de placa porosa (DUQ)
 quĂ­mica
veuregresol filtrant (DUQ)
 quĂ­mica
Cerca gresol a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

gresol m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Vaset de porcellana, platĂ­, niquel, etc., de formes diverses des de la de tronc de con fins a la de mitja bĂłta, emprat per a fondre, calcinar, etc., substĂ ncies que es fonen, calcinen, etc., a temperatures altes.

gresol m.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Vas petit en què es posa oli i un o més blens i serveix de llum.

gresol m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en crucible subst.

gresol de filtraciĂł c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Qualsevol gresol, la base del qual Ă©s un filtre, emprat sovint en anĂ lisi gravimètrica per a poder Ă©sser efectuada en el mateix recipient la separaciĂł del precipitat —mitjançant un adaptador que el converteix en un embut filtrant (embut de Gooch)— i la calcinaciĂł (v. fig. 37).

gresol de Gooch c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Gresol de platí, porcellana, quars, etc., que té la base amb moltes perforacions, sobre la qual hom prepara un llit filtrant, gen. d’asbest.

gresol de Gooch c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Vas petit en forma de copa, amb forats al fons, utilitzat per a la filtració i la calcinació de precipitats. Per a la calcinació, el gresol és de porcellana o platí i té el fons folrat amb llana d’asbest pur per tal de retenir el precipitat. Per a precipitats que no necessiten calcinació, el gresol és de vidre i té un disc de vidre porós al fons, en comptes de forats.
en Gooch crucible subst.

gresol de Main-Smith c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Gresol la tapadora del qual té la vora dentada i s’ajusta per les parets interiors del recipient, amb la qual cosa hom pot addicionar líquids al gresol fàcilment, abocant-los sobre la tapadora sense haver de treure-la.

gresol de Munroe c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Gresol de Gooch de platí, de llit filtrant també de platí, preparat per ignició en el mateix gresol d’una capa d’hexacloroplatinat d’amoni, humida d’etanol.

gresol de placa porosa c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Sin. pref.: gresol filtrant c. nom. m.

gresol filtrant c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Gresol de filtraciĂł de vidre, porcellana, quars, etc., la base del qual Ă©s una placa porosa del mateix material (o no) de la resta del recipient.
Sin. compl.: gresol de placa porosa m.