Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 26 (260 registres)
veureaddició de grups funcionals (BIOQ)
 bioquímica
veureagrupació de defensa forestal (DCA)
 ecologia
veureagrupació de defensa forestal (DJC)
 dret ambiental
veureAgrupació de Defensa Sanitària (DRAMAD)
 ramaderia
veureagrupació de finques (DJC)
 dret civil
veureagrupació de municipis (DJC)
 dret públic
veureagrupació de possibilitats (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureagrupació irregular (DGEOL)
 cristal·lografia
veureagrupació paral·lela (DGEOL)
 cristal·lografia
veureagrupació regular (DGEOL)
 cristal·lografia
Cerca grup a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

addició de grups funcionals c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en functional group addition subst.

agrupació de defensa forestal f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ADF
ecologia
Agrupació de caràcter voluntari orientada a la prevenció d’incendis forestals en què participen dels propietaris dels terrenys forestals i que té suport oficial.
en forest defense group subst.
es agrupación de defensa forestal f.
fr groupe de défense forestière m., groupement de défense forestière m.

agrupació de defensa forestal c. nom. f.
Diccionari jurídic
sigla: ADF
dret ambiental
Associació de caràcter voluntari orientada a la prevenció d’incendis forestals en què participen els propietaris dels terrenys forestals i que té suport oficial.
es agrupación de defensa forestal

Agrupació de Defensa Sanitària f.
Diccionari de ramaderia
sigla: ADS
ramaderia
Associació de ramaders, promoguda per les autoritats sanitàries, l’objectiu de la qual és l’eradicació o el control de determinades malalties del bestiar per millorar la productivitat de les ramaderies.
es ADS f., Agrupación de Defensa Sanitaria f.

agrupació de finques c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Operació registral en virtut de la qual diverses finques, que fins al moment figuraven inscrites com a independents en el Registre de la Propietat, són unificades o reunides en una de sola per a formar una nova finca registral.
es agrupación de fincas

agrupació de municipis c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Reunió de diversos municipis sobre una determinada base física, geogràfica i territorial.
es agrupación de municipios

agrupació de possibilitats c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

agrupació irregular f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Agregat heterogeni de minerals en què les substàncies diferents han cristal·litzat sense influir-se mútuament i que, per consegüent, té un conjunt format per grans cristal·lins desordenats; és el cas de moltes roques cristal·lines.
es agrupación irregular

agrupació paral·lela f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Cristall mixt.

agrupació regular f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Epitàxia.