Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veurebarca de guerra (BMC)
 bastiments
veurebastiment de guerra (BMC)
 bastiments
veureconsell de guerra1 (DJC)
 dret
veureconsell de guerra2 (DJC)
 dret
veurecontraban de guerra (DJC)
 dret
veurecrim de guerra (DJC)
 dret penal
veureesguerrar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureesguerrat -ada (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuregas de guerra (DEM)
 miscel·lĂ nia
 quĂ­mica
veureguerra (BMC)
 activitats i oficis nĂ utics
Cerca guerra a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

barca de guerra c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

bastiment de guerra c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Vaixell.
Sin. pref.: vaixell m.

consell de guerra1 c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Tribunal, compost de militars, encarregat d’exercir la justícia militar.
es consejo de guerra

consell de guerra2 c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Reunió de generals d’un exèrcit per a discutir les operacions militars.
es consejo de guerra

contraban de guerra c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Conjunt d’armes, municions i altre material militar que una nació neutral porta a un estat bel·ligerant.
es contrabando de guerra

crim de guerra c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Acte punible comès contra les convencions internacionals sobre la guerra.
es crimen de guerra

esguerrar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Tallar un membre o una part del cos a algĂş o ferir algĂş danyant-lo greument en una part del cos.

esguerrat -ada adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Dit del membre, part o òrgan espatllat, mutilat o poc desenvolupat.

gas de guerra m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
miscel·lània
quĂ­mica
Qualsevol dels gasos emprats en la guerra química. Hom pot dividir-los en tres grups: irritants, incapacitants i letals. Els irritants poden ésser lacrimògens (halogenurs de benzil, derivats halogenats de l’acetofenona), esternutatoris (difenilcloroarsina) i cutanis o urticants. Els incapacitants actuen sobre els centres nerviosos. Els letals, que poden causar la mort, són classificables en sufocants (clor, fosgen), vesicants (com la iperita, que provoca cremades profundes) i tòxics, que determinen una mort molt ràpida i poden ésser subdividits en tòxics de l’oxigenació (àcid cianhídric, clorur de cianogen) i anticolinesteràsics (trilons: sarin, soman, tabun; fosforiltrocolines o productes V).

guerra f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nĂ utics